Back to Top

Aktualności

Pożegnanie Absolwentów rocznik 2017

Pożegnanie absolwentów klas trzecich naszego Gimnazjum odbyło się 22 czerwca 2017r. Uczniowie klas trzecich, ich wychowawcy, grono pedagogiczne, rodzice i zaproszeni goście wzięli udział we Mszy Świętej, którą odprawił Ks. Katecheta Rafał Więcław. Następnie wszyscy zebrani przeszli na salę gimnastyczną, gdzie odbył się uroczysty apel. Po odśpiewaniu hymnu państwowego oraz hymnów szkolnych, poczet sztandarowy Gimnazjum, który tworzyli uczniowie klas trzecich, uroczyście przekazał Sztandar Szkoły  swoim młodszym kolegom z klasy pierwszej.
Następnie głos zabrali przedstawiciele absolwentów Amelia Król i Nikodem Tyc z kl.IIIa, którzy wygłosili mowę pożegnalną w imieniu wszystkich absolwentów. Dalszą część apelu prowadziły: pani Bożena Buczek i pani Danuta Binko. Zapoznali wszystkich zebranych z najważniejszymi osiągnięciami absolwentów. Następnie pan dyrektor Ryszard Poradowski wręczył wyróżnienia i nagrody wyróżniającym się uczniom. 
Medal Najlepszy Absolwent 2017 z podobizną patrona szkoły i Jego słowami Zwyciężaj siebie!  otrzymali: Mateusz Cempa IIId, Szymon Zlocki IIId i Łukasz Świgut IIIc.
Gimnazjum z wyróżnieniem ukończyli:
Z kl. IIIa - Amelia Król, Rita Kościsz, Oliwia Nieć, Nikodem Tyc, Justyna Wójtowicz
Z kl. IIIb - Magdalena Reyman
Z kl. IIIc - Przemysław Kowalik, Łukasz Świgut i Dominika Zaczyk
Z kl. IIId- Mateusz Cempa, Szymon Cycoń, Izabela Dutka, Oliwia Kroczek i Szymon Zlocki.
 
Gratulujemy!
 

Mistrz ORTOGRAFII 2017

Konkurs ten składał się z dwóch etapów. I odbył się 31 maja i wzięło w nim udział 32 uczniów naszego gimnazjum, którzy pisali dyktando dla mistrzów. Do II etapu przeszło 10 uczniów. Etap ten miał miejsce 8 czerwca i polegał na wyjaśnieniu pisowni trudnych wyrazów. Niestety, w tym  roku mamy tylko wyróżnienie, które otrzymał Wojciech Totoś z kl.IIIa. Otrzymał w nagrodę dyplom i książkę.

III miejsce w finale ogólnopolskim!

W dniu 6 czerwca 2017 roku w Chęcinach koło Kielc, w województwie Świętokrzyskim odbył się finał XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Czteroosobowe drużyny z 16 województw Polski przybyły na zaproszenie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Przedstawicielami województwa małopolskiego była reprezentacja Popradzkiego Parku Krajobrazowego, którą stanowiła drużyna z naszego gimnazjum w składzie: Amelia Król kl. IIIa, Monika Kubisz kl. IIc, Mateusz Cempa kl. III d, Grzegorz Lelito kl. II a. Uczniowie byli przygotowywani przez panią Jolantę Brożek, a z zagadnień geograficznych przez panią Danutę Binko. Konkurs jest imprezą pięcioetapową. Obejmuje eliminacje szkolne, gminne, parkowe, wojewódzkie i ogólnopolskie. Dotarcie do ostatniego szczebla konkursu jest świadectwem ogromnej wiedzy z zakresu biologii, geografii, ekologii, ochrony przyrody, ochrony środowiska, znajomości około 120 parków krajobrazowych Polski oraz znajomości 320 gatunków chronionych roślin, zwierząt i roślin pospolitych. Czytaj więcej ...

Wycieczka do Oświęcimia

Dnia 5 czerwca 2017 roku odbyła się wycieczka do Oświęcimia, w której udział wzięły klasy drugie naszego gimnazjum. Razem z uczniami jako opiekunowie wybrali się pani Anna Totoś, pani Agata Janusz i pan Adam Hejmej oraz mama jednej z uczennic.

Poprawiono: poniedziałek, 28, sierpień 2017 21:20

Czytaj więcej...

Zwycięstwo w Niepołomicach!!!

2 czerwca 2017 w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach zakończył - się etapem finałowym –wojewódzki  konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki dla szkół gimnazjalnych. Opiekę dydaktyczną nad uczniami w naszej szkole pełniła p. Danuta Binko. Na konkurs swoje prace wysłali: Rita Kościsz IIIa, Przemek Kowalik IIIc i Łukasz Świgut IIIc. Nasi koledzy zajęli tam czołowe miejsca:

I miejsce – Przemysław Kowalik IIIc – pt. „Radioteleskopy”

II miejsce – Łukasz Świgut IIIc – pt. „Astrofotografia amatorska”   Czytaj więcej ...

Strona 1 z 93