13 czerwca br odbyła się pielgrzymka klas pierwszych do Wadowic. Wzięło w niej udział 46 uczniów. Opiekę sprawowali: pani Anna Totoś, pani Agata Janusz, pan Adam Hejmej i ks. Piotr Kiełbasa. Pierwszym miejscem związanym z Ojcem Świętym Janem Pawłem II były Łagiewniki.  Wysłychano tam ciekawego wykładu dotyczącego tajemnic Całunu Turyńskiego. Następnie zwiedzano Centrum Jana Pawła II, gdzie wszyscy wysłuchać mogli krótkiego wprowadzenia i opisu całej świątyni. Podziwiano piekne mozaiki związane z wydarzeniami z Pisma Świętego oraz zwiedzono kilka kaplic. Kolejnym punktem pielgrzymki były Wadowice. Uczniowie byli w bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, zwiedzali Dom Rodzinny Jana Pawła II. Dokładnie i w ciekawy sposób została im  przypomniana historia życia Jana Pawła II. Mieli też okazję zjeść papieskie kremówki, spacerować po deptaku i kupić wiele pamiątek.