Początkowo uczniowie gimnazjum korzystali ze zbiorów biblioteki Szkoły Podstawowej w Łabowej. Pierwszych zakupów do biblioteki gimnazjum dokonano w październiku 2001 roku.
Na początku roku szkolnego 2003/2004 księgozbiór Szkoły Podstawowej został przeniesiony do jej nowej siedziby. Księgozbiór biblioteki gimnazjum liczył wtedy 620 woluminów i statystycznie przypadało wówczas średnio po 2 książki na ucznia.
  W sierpniu 2006 r. biblioteka szkolna wyposażona została w nowoczesne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Inwestycja ta była możliwa dzięki projektowi Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny pod nazwą Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych 
i pedagogicznych. ICIM zostało wyposażone w 4 stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne. W każdym z komputerów zainstalowano pakiet Microsoft Office oraz programy multimedialne. 
Obecnie biblioteka zajmuje dwa niewielkie pomieszczenia. W jednym znajduje się księgozbiór główny z wolnym dostępem do półek oraz kącik czytelniczy z czasopismami, a w drugim mieści się Internetowe Centrum Informacji Mulitmedialnej, w którym użytkownicy biblioteki mają dostęp do zasobów informacyjnych Internetu. 
Od września 2007 r. wypożyczanie materiałów bibliotecznych odbywa się w programie komputerowym MOL.

W roku szkolnym 2008/2009 księgozbiór, choć nadal bardzo skromny, liczy prawie 2,5 tys. książek i w miarę możliwości jest stale uzupełniany. Najbardziej rozbudowany jest dział lektur i księgozbiór podręczny, na który składają się encyklopedie, słowniki, atlasy oraz dział literatury popularnonaukowej.

W marcu 2009 roku w bibliotece szkolnej zostało utworzone stanowisko komputerowe z dostępem do elektronicznego katalogu zbiorów biblioteki w sieci wewnętrznej. Utworzony został katalog książek i katalog czasopism. Korzystanie z katalogu komputerowego stwarza czytelnikowi większe możliwości, niż te które oferuje katalog tradycyjny. Jedną z nich bardzo istotną, jest wskazanie aktualnego dostępu do poszukiwanej książki czy innego dokumentu bibliotecznego. Czytelnik od razu wie czy dana książka znajduje się aktualnie w bibliotece, czy tez jest wypożyczona. Program wskazuje też datę jej zwrotu. Szczególna dogodność to poszukiwanie książek według fragmentów tytułów (słów w tytule) oraz dostęp do własnego konta czytelnika!
W listopadzie 2009 roku utworzony został elektroniczny katalog dokumentów dźwiękowych oraz filmów.