W dniu 3 października w Szkole Podstawowej w Łabowej miała miejsce uroczystość Święta Szkoły związana z 11-tą rocznicą nadania placówce imienia św. Franciszka z Asyżu. W uroczystościach święta SP wzięli udział opiekun SU – Piotr Mółka, przewodniczący SU – Kamil Zaczyk oraz poczet sztandarowy Gimnazjum.