Dnia 26.05.2014 - uczniowie i nauczyciele naszego gimnazjum mieli okazję kolejny już raz uczestniczyć w spotkaniu z podróżnikiem firmy "TRZASK". Tym razem gościł u nas pan Grzegorz Chachura, który przy pomocy barwnej prezentacji przybliżył nam Meksyk. Spotkanie miało na celu uzupełnienie programu nauczania z przedmiotu geografia w gimnazjum. W spotkaniu wzięło udział 160 uczniów i 9 nauczycieli. Koordynatorem spotkania była mgr Danuta Binko - nauczyciel geografii i opiekun SKKT.