Uroczystość Ślubowania Klas Pierwszych odbywa się podczas Święta Szkoły. Uczniowie ślubują na sztandar szkoły, do którego podchodzi jeden przedstawiciel każdej klasy pierwszej. Wszyscy zgromadzeni uczniowie klas pierwszych uczestniczą w ślubowaniu. Szkoła posiada ustalony tekst Roty ślubowania.

Rota ślubowania
Uczniów klas pierwszych
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej


My:

uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej
wychowani w wolnej i demokratycznej Polsce,
w dniu tak uroczystym,
na sztandar szkoły, symbole Rzeczpospolitej
i imię Ojca Świętego Jana Pawła II – naszego Patrona

ślubujemy:

• być wierni naszej Ojczyźnie i Jej tradycjom
• uczyć się wytrwale, pilnie i z zapałem
• swoją postawa na co dzień dawać przykład innym
• dbać o dobre imię i honor szkoły
• zawsze postępować godnie, uczciwie i odpowiedzialnie.

Tobie, Ojcze Święty, ślubujemy:

• Całym naszym życiem świadczyć sprawie człowieka
• Poznawać Twoją naukę
• Zawsze być gotowi spełniać Twoje nadzieje w stosunku do młodzieży Polski i świata
• Wprowadzać w życie twoje słowa: Wy macie przenieść ku przyszłości to całe olbrzymie doświadczenie dziejów, któremu na imię Polska”.

Ojcze Święty, podejmujemy ten trud bez lęku.

Ślubujemy!