Święto Szkoły jest główną uroczystością szkolną organizowaną dla środowiska lokalnego i całej społeczności szkolnej. Ma ustalony ceremoniał. Obchody Święta Szkoły rozpoczynają się Mszą Świętą. Poczet sztandarowy jest uroczyście wprowadzany i wyprowadzany z kościoła. Po zakończeniu Mszy Świętej uczniowie idą za pocztem sztandarowym do szkoły. Flaga państwowa jest wciągnięta na maszt. Na budynku szkoły wiszą flagi państwowe i papieskie. Po Mszy Świętej na sali gimnastycznej rozpoczyna się część oficjalna uroczystości, której stałym elementem jest ślubowanie klas pierwszych, ogłoszenie wyników szkolnych konkursów plastycznych, literackich związanych z hasłem szkoły, fotograficznych oraz odczytanie korespondencji z Watykanu. Do dekoracji wykorzystywane są prace konkursowe uczniów. W Świecie Szkoły biorą również udział zaproszone z zewnątrz zespoły artystyczne.