W dniu 4 października uczniowie SP w Łabowej wchodzącej w skład naszego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego mieli swoje święto, gdyż w tym dniu przypada wspomnienie św. Franciszka z Asyżu. W uroczystościach święta SP wzięła udział przewodnicząca SU – Justyna Drożdż oraz poczet sztandarowy Gimnazjum.