16.05.2013 już po raz czwarty uczniowie reprezentujący kilkanaście szkół z terenu Powiatu Nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza oraz goście ze słowackich Lipan, wzięli udział w Powiatowym Rajdzie Szkół im. Jana Pawła II. Jego organizatorem jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju. Patronat nad imprezą sprawował starosta nowosądecki Jan Golonka.

Głównym celem rajdu organizowanego pod hasłem „Pilnujcie mi tych szlaków..." jest popularyzacja szlaków górskich Jana Pawła II oraz uczczenie rocznicy urodzin Papieża Polaka. Młodzież aktywnie spędzając czas poznaje także piękno Beskidu Sądeckiego i jego historię.

Punktualnie o godzinie 9 wszystkie drużyny spotkały się pod pomnikiem Jana Kiepury w Krynicy - Zdroju, gdzie w imieniu organizatorów powitała ich wicedyrektor ZSP, Anna Rapacz i rozdała koszulki ufundowane przez Starostwo oraz znaczki rajdowe.

Trasa pierwsza prowadziła przez Górę Krzyżową, a druga przez Huzary. W punktach kontrolnych uczestnicy przybijali w dzienniczku rajdowym pieczątki, a przy tablicy Jana Pawła II poniżej figury Matki Boskiej Królowej Krynickich Zdrojów na Górze Parkowej zapalili znicz i przypięli chorągiewkę z nazwą swojej szkoły.

Rajd to nie tylko wędrówka i dobra zabawa, ale także edukacja. Na mecie w ZSP im. Jana Pawła II w Krynicy - Zdroju sprawdzano drużynom zawartość apteczki, posiadanie mapy Beskidu Sądeckiego i obuwia sportowego, a na trasie podkreślano walory przyrodnicze i kulturalne regionu oraz konieczność dbania o nie. Uczestnicy mieli możliwość integracji z koleżankami i kolegami z innych szkól, a nawet państw, gdyż gościnnie udział w rajdzie po raz kolejny wzięła zaprzyjaźniona Stredná Odborná Škola ze słowackich Lipan.

W ZSP przy ul. Nadbrzeżnej na strudzonych wędrowców czekał turystyczny posiłek, przygotowany przez uczniów Technikum Gastronomicznego, a opiekunów obsługiwali uczniowie Technikum Hotelarskiego.

Posileni uczestnicy przystąpili do rywalizacji w konkursach: wiedzy o szlakach papieskich na podstawie wydawnictwa „Małopolski Szlak Papieski imienia Jana Pawła II" A. Matuszczyka i piosenki turystycznej. Furorę po raz kolejny zrobili gimnazjaliści z Łabowej, występując w strojach ludowych. Wykonali oni pieśń, którą starosądeczanie witali Ojca Świętego pt" Na Sądeckiej Ziemi".

Nad sprawnym przebiegiem rajdu i bezpieczeństwem zawodników czuwali pracownicy ZSP im. Jana Pawła II, przewodnicy PTTK: Barbara Bałuc i Włodzimierz Godek.

Nagrody zwycięzcom wręczały: Maria Jabłońska- wicedyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu i dyrektor ZSP w Krynicy-Zdroju, Janina Złotnicka.

Klasyfikacja końcowa

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Jana Pawła II w Nowym Sączu

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Powroźniku

III miejsce - Katolicka Szkoła Podstawowa w Nowym Sączu

W kategorii gimnazjów:

I miejsce - Publiczne Gimnazjum w Krynicy-Zdroju

II miejsce - Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej

III miejsce - Gimnazjum w Powroźniku

 W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy - Zdroju

II miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu

III miejsce - Zespół Szkół Zawodowych w Łącku

Nasze gimnazjum reprezentowali: 

kl. IIIa: Ewelina Maciak (drugi raz na powiatowym rajdzie), Jowita Nowak, Michał Chlebek (śpiew oraz  konkurs wiedzy o szlakach papieskich), Anna Krzysztofiak, Arleta Szeptak, Patryk Barnach (śpiew),

kl IIIb: Karolina Rusiniak (śpiew i skrzypce) reprezentująca nasze gimnazjum trzeci raz na powiatowym rajdzie,

kl IIIc: Krzysztof Kubisz (śpiew), 

kl IIc: Jakub Zieliński (akordeon),

kl IId: Mateusz Pióro (akordeon) 

Opieka: mgr Danuta Binko, mgr Przemysław Janisz

Nasi uczniowie otrzymali puchar i dyplomy okolicznościowe za II miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych. Gratulujemy!