W dniach 26 listopad - 7 grudzień, nasze gimnazjum wzięło udział w XIII edycji  akcji "Góra Grosza".
Jej celem jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie rodzinnych domów dziecka. Członkowie SU, zgodnie z hasłem przewodnim „Jeden grosz znaczy niewiele, ale GÓRA GROSZA jest największa na świecie”, zbierali groszowe monety wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły.
Efekt zbiórki to  - 62 zł. 64 gr., które zgodnie z instrukcją zostaną przesłane kurierem UPS do organizatorów.
Wszystkim, którzy przyłączyli się do tej akcji - serdecznie dziękujemy.