Podtrzymując coroczną tradycję Samorząd Uczniowski zorganizował świąteczne konkursy - na najpiękniejszą pisankę i kartkę Wielkanocną.
W dniu 4 kwietnia 2012r. nastąpiło ich rozstrzygnięcie. Jury w składzie: p. B.Buczek, p. D.Binko, p. A.Wandas, p.A.Hejmej i reprezentant SU K.Rusiniak z kl.IIb, jednomyślnie za najpiękniejszą pisankę uznało pracę wykonaną przez Agnieszkę Chlebek z kl.Ic. Drugie miejsce zajęła Kinga Klimczak z kl.IIb, a trzecie Kinga Wnęk z kl.IIIb.
Również w konkursie na kartkę Wielkanocną komisja konkursowa (p. B.Buczek, p.J.Zdrojewska, p.S.Maksymiec, p.A.Hejmej i reprezentant SU K.Rusiniak z kl.IIb), była prawie jednomyślna i wybrała kartkę zrobioną przez Urszulę Wójsik z kl.Ic. Drugie miejsce przyznano Gabrieli Świgut z kl.IIb, a trzecie Beacie Mirek z kl.IIIb. 
Wszystkim biorącym udział w konkursach gratulujemy pomysłów i starannego wykonania prac.
Zwycięska kartka wraz z życzeniami od uczniów i pracowników naszego gimnazjum zostanie przesłana do Ojca Świętego.
alt

alt

alt

alt