W pracowni geograficznej znajduje się stała ekspozycja zbiorów Szkolnej Izby Regionalnej. Otwarcie Izby nastąpiło w dniu Święta Szkoły 16 października 2008r. Uroczystego otwarcia dokonali: starszy wizytator Kuratorium Oświaty - Marta Sarota oraz Proboszcz Parafii w Łabowej - ks. Andrzej Fik. Opiekunem Izby jest nauczyciel geografii - Danuta Binko. Eksponaty naszej Izby to przedmioty codziennego użytku służące w życiu codziennym mieszkańcom naszego regionu w domach, budynkach gospodarczych oraz do pracy w rolnictwie, stolarstwie, kowalstwie. Obecnie posiadamy ok. 130 eksponatów, które są opisane w języku polskim i angielskim. Prowadzone jest dokładna ewidencja zbiorów. Ofiarodawcami eksponatów są głównie uczniowie, nauczyciele, pracownicy gimnazjum oraz inne osoby, które już wiedzą o istnieniu naszej Izby. Chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w poszerzeniu naszych zbiorów.

alt


alt


alt

alt mce_tsrc=images/stories/otwarcie%20izby1.jpg