W dniach od 7 do 12 grudnia w naszej szkole pracowaliśmy pod hasłem Tygodnia Życzliwości. W tych dniach Szkolne Koło Caritas przeprowadziło dwie akcje: Loterię na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz po raz drugi zbiórkę żywności pod hasłem Jedna czekolada – jeden uśmiech
Na loterię przygotowano 400 losów po 1 zł każdy. Sprzedano 267 losów.

Dzięki sponsorom – Radzie Rodziców gimnazjum oraz sponsorom indywidualnym na loterię przygotowano nagrody: dwie MP4, dwa PENDRIVE, albumy, zestaw długopisów, organizery i słodycze.
Za aktywny udział w akcjach klasy mogły uzyskać 20 punktów w konkursie na najlepszą klasę. W loterii wygrała klasa II c, a w zbiórce żywności – kl. I c.
Artykuły spożywcze i słodycze przekazano trzem rodzinom wielodzietnym uczniów z naszej szkoły.

 

Warto przy okazji różnych akcji pomocy na rzecz innych ludzi przywołać słowa Jana Pawła II: Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi.

W okresie ferii świątecznych grupa uczniów ze SKC prowadziła akcję Idziemy z kolędą na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W Czaczowie kolędowali: Karolina Jarzębiak, Sylwia Sarata i Asia Kościsz z kl. III d, w Łabowej: Natalia Zaczyk, Magda Ptak, Kamil Kocoń, Oskar Ptak i Paweł Nieć z kl. III d, w Kotowie i Kamiannej: Wojtek Jasiński kl. III d), Marysia Legutko (kl. III a) , Ewa Malczak (kl. II b) i Kasia Jasińska (kl. I a), a w Roztoce Wielkiej: Justyna Klimczak, Basia Toczek, Paulina Wrona i Patrycja Szlaga z kl. III d. Kolędnicy spisali się wspaniale. Na uznanie zasługują uczniowie kl. III d, którzy tak licznie zaangażowali się w tę akcję. 

Od 8 do 17 grudnia członkinie Szkolnego Koła Caritas: Magda i Agnieszka Rodak sprzedawały kartki świąteczne, wykonane przez uczniów. Magda i Aga sprzedawały kartki w gimnazjum oraz w szkołach podstawowych w Nowej Wsi i Maciejowej. Sprzedały 50 kartek po 2 zł.  
Uzyskane w ten sposób pieniądze zasiliły konto organizacji SURSUM CORDA z przeznaczeniem Dla Marioli Mokrzyckiej. W sumie przekazano kwotę 323 zł.