W dniu 6 czerwca 2017 roku w Chęcinach koło Kielc, w województwie Świętokrzyskim odbył się finał XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Czteroosobowe drużyny z 16 województw Polski przybyły na zaproszenie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Przedstawicielami województwa małopolskiego była reprezentacja Popradzkiego Parku Krajobrazowego, którą stanowiła drużyna z naszego gimnazjum w składzie: Amelia Król kl. IIIa, Monika Kubisz kl. IIc, Mateusz Cempa kl. III d, Grzegorz Lelito kl. II a. Uczniowie byli przygotowywani przez panią Jolantę Brożek, a z zagadnień geograficznych przez panią Danutę Binko. Konkurs jest imprezą pięcioetapową. Obejmuje eliminacje szkolne, gminne, parkowe, wojewódzkie i ogólnopolskie. Dotarcie do ostatniego szczebla konkursu jest świadectwem ogromnej wiedzy z zakresu biologii, geografii, ekologii, ochrony przyrody, ochrony środowiska, znajomości około 120 parków krajobrazowych Polski oraz znajomości 320 gatunków chronionych roślin, zwierząt i roślin pospolitych. Czytaj więcej ...