Back to Top

Konkursy szkolne o bł. Janie Pawle II

Filtr
Ogólnoszkolny Test Wiedzy o Patronie Administrator 1396
Konkurs Literacki o Nagrodę Dyrektora Szkoły Administrator 1629
Konkursy plastyczne, fotograficzne Administrator 1084
Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie Administrator 1709