Back to Top

Konkursy szkolne o bł. Janie Pawle II

Filtr
Ogólnoszkolny Test Wiedzy o Patronie Administrator 1428
Konkurs Literacki o Nagrodę Dyrektora Szkoły Administrator 1675
Konkursy plastyczne, fotograficzne Administrator 1117
Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie Administrator 1741