Uczniowie gimnazjum z Łabowej już po raz szósty  wzięli udział w wojewódzkim konkursie na referat z zakresu astronomii i astronautyki dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa małopolskiego. Konkurs polega na tym, że jego uczestnicy piszą referat na dowolnie wybrany przez siebie temat z zakresu szeroko rozumianej astronomii lub astronautyki. Tematem referatu powinno być konkretne, wybrane zagadnienie, ale nie wyklucza się referatów przeglądowych, podsumowujących osiągnięcia pewnych działów astronomii lub astronautyki. Pożądane są referaty zawierające wyniki własnych obserwacji, spostrzeżeń, obliczeń czy prac konstrukcyjnych autora, a także programy komputerowe itp. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach pod patronatem Małopolskiego Kuratorium Oświaty oraz Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

 

Z gimnazjum w Łabowej pod koniec maja b.r. zostały wysłane do Niepołomic 3 referaty:

"Dowody na ruch obrotowy i obiegowy Ziemi" - Gabriela Wontorczyk  kl. IIIa,

"Plenerowy Układ Słoneczny" - Piotr Cieśla kl. IIIb,

"Zegar słoneczny - zrób to sam" - Patrycja Zaczyk  kl. IIIc,

   Laureatami konkursu zostali wszyscy autorzy wyżej wymienionych prac. Finał konkursu odbył się 16 czerwca 2016r podczas Wojewódzkiego Młodzieżowego Seminarium  Astronomiczno -  Astronautycznego w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach.Laureaci  z Łabowej zaprezentowali publicznie swoje referaty, rywalizując o najlepsze miejsca z trzema prelegentami z innych gimnazjów województwa małopolskiego. Należy dodać, że gimnazjaliści z Łabowej byli jedynymi reprezentantami z powiatu nowosądeckiego na finale konkursu.  Poziom seminarium był wysoki, a rywalizacja dosyć duża. Spośród wytypowanych prac Jury w składzie - dr Adam Michalec, dr Waldemar Ogłoza, mgr Bartłomiej Zakrzewski i mgr Janusz Nicewicz przyznało:

I miejsce - Patrycja Zaczyk Publiczne Gimnazjum w Łabowej,

II miejsce - Piotr Cieśla Publiczne Gimnazjum w Łabowej,

III miejsce - Natalia Pająk Salezjańskie Gimnazjum Publiczne w Krakowie,

IV miejsce - Jurand Zych Gimnazjum w Stróżówce,

V miejsce - Gabriela Wontorczyk Publiczne Gimnazjum w Łabowej,

VI miejsce - Monika Wojnarska Gimnazjum w Stróżówce,

Finaliści otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody. Oprócz wyżej wymienionych osób na seminarium obecna była również grupa uczniów dopingujących koleżanki i kolegę podczas występu - Katarzyna Dobosz i Justyna Dutka z  kl. IIIa oraz Mateusz Laskoś z  kl. IIIb (uczniowie szczególnie zainteresowani astronomią). Na seminarium obecni byli również -  mgr Danuta Binko - opiekunka i przygotowująca uczniów do konkursu oraz pan Wojciech Binko (członek PTMA i organizator terenowych, wieczornych zajęć astronomicznych z teleskopem dla uczniów gimnazjum w Łabowej, udzielający cennych wskazówek uczniom do przygotowania referatów). Uczestnicy seminarium mieli również możliwość obserwować Słońce przez teleskop z miejscowego obserwatorium oraz  obejrzeli seans w planetarium. Gratulujemy wysokiego wyniku i zapraszamy uczniów gimnazjum z Łabowej do udziału w astronomicznych zajęciach terenowych w Łabowej w przyszłym roku szkolnym oraz do wzięcia udziału w XIII edycji omawianego konkursu w Niepołomicach.

 

alt
 
alt
 
alt
 
alt

 

alt

 

alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt

 

alt

 

 

alt

 

alt
 
alt
 
alt