W dniu 7 czerwca 2016 roku w Solinie w województwie podkarpackim odbył się finał XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Czteroosobowe drużyny z 16 województw Polski przybyły na zaproszenie Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Przedstawicielami województwa małopolskiego była reprezentacja Popradzkiego Parku Krajobrazowego, którą stanowiła drużyna z naszego gimnazjum w składzie: Amelia Król kl. II a, Paulina Mołodec kl. III b, Patryk Skraba kl. III d, Joanna Totoś kl. III a. Uczniowie byli przygotowywani przez panią Jolantę Brożek, a z zagadnień geograficznych przez panią Danutę Binko. Konkurs jest imprezą pięcioetapową. Obejmuje eliminacje szkolne, gminne, parkowe, wojewódzkie i ogólnopolskie. Dotarcie do ostatniego szczebla konkursu jest świadectwem ogromnej wiedzy z zakresu biologii, geografii, ekologii, ochrony przyrody, ochrony środowiska, znajomości około 120 parków krajobrazowych Polski oraz znajomości 320 gatunków chronionych roślin, zwierząt i roślin pospolitych.
Do Soliny nad Jeziorem Solińskim przybyły reprezentacje wszystkich województw, a więc konkurencja była bardzo duża. Finał składał się z trzech etapów. W pierwszym uczniowie indywidualnie rozwiązywali test wiedzy z biologii, ekologii, geografii, ze znajomości 120 parków krajobrazowych Polski. W części drugiej uczniowie indywidualnie rozpoznawali po 15 gatunków chronionych roślin, chronionych zwierząt oraz 15 gatunków roślin pospolitych.
W kolejnym etapie uczestnicy drużynowo rozwiązywali zadania dotyczące interpretacji mapy topograficznej.
Nasza reprezentacja spisała się znakomicie zajmując II miejsce drużynowo.
Oto czołowe drużyny finału:
I miejsce - Publiczne Gimnazjum w Krasocinie, Przedborski PK, woj. łódzkie
II miejsce – ZSG, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej, Popradzki PK, woj. małopolskie
III miejsce – Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Gwoźnicy Górnej,  Czarnorzecko – Strzyżowski PK, woj. podkarpackie
IV miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Świebodzicach, Książański PK, woj. dolnośląskie
V miejsce – Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Busku Zdroju, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, woj. świętokrzyskie.
Reprezentanci naszego gimnazjum otrzymali nagrody rzeczowe – tablety, książki. Nagrodą dla wszystkich szesnastu drużyn i ich opiekunów był wspaniały pobyt w województwie podkarpackim w dniach 06 - 10 czerwca 2016r. Uczestnicy mieli możliwość poznania walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych regionu poprzez  rejs statkiem po Zalewie Solińskim, przejazd Bieszczadzką Kolejką Leśną, zwiedzanie pokazowej Zagrody Żubrów w Mucznem, spacer po zaporze w Solinie, zwiedzanie zamku w Krasiczynie, zwiedzanie Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach, zwiedzanie Przemyśla. Była to również okazja do odpoczynku, poznania koleżanek i kolegów z różnych stron Polski oraz spędzenia czasu w bardzo miłej atmosferze. Serdecznie gratulujemy reprezentantkom naszego gimnazjum kolejnego, wielkiego sukcesu, który był możliwy dzięki ich wytrwałości i ogromnej pracy.