W dniu 11 grudnia 2015r

został rozstrzygnięty konkurs dotyczący segregacji odpadów. Został on ogłoszony przez Gminę Łabowa i trwał cały miesiąc listopad. Celem tego konkursu było zapoznanie uczniów gimnazjum z właściwymi zasadami segregacji odpadów obowiązującymi w Gminie Łabowa. Konkurs składał się z następujących kategorii: klasowy kącik segregacji odpadów, zbiórka plastikowych zakrętek, zbiórka zużytych baterii. Uczniowie wszystkich klas zebrali 154,5 kg zakrętek, które zostały przekazane na pomoc dla Błażeja. Zebrano również 63,5 kg baterii. Dla czterech najlepszych klas zostały ufundowane nagrody rzeczowe oraz wycieczka edukacyjna. Uczniowie pozostałych klas otrzymali nagrody pocieszenia. W uroczystym podsumowaniu konkursu wziął udział Wójt Gminy Łabowa Pan Marek Janczak, który był fundatorem nagród. Oto zwycięscy:
I miejsce – kl. I c
II miejsce – kl. II b
III miejsce – kl. II a
IV miejsce – kl. I b

W przeprowadzeniu konkursu zaangażowany był opiekun SK LOP oraz nauczyciele zespołu przyrodniczego.