Dwudziestu dwóch uczniów naszego gimnazjum wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Biologicznym Multitest 2015 organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu złożonego z 26 pytań. Konkurs był zróżnicowany na poziom klasy pierwszej (9 osób), drugiej (3 osoby) i klasy trzeciej (10 osób). Test dotyczył bardzo szczegółowej wiedzy z różnych dziedzin biologii i składał się z zadań  wielokrotnego wyboru. Karty odpowiedzi zostały wysłane do Warszawy a wyniki pojawią się na początku grudnia.