Pożegnanie absolwentów klas szóstych  Szkoły Podstawowej oraz klas trzecich naszego Gimnazjum odbyło się 25 czerwca 2015r. Uczniowie klas szóstych i trzecich, ich wychowawcy, grono pedagogiczne i zaproszeni goście wzięli udział we Mszy Świętej, którą koncelebrowali Ks. Proboszcz Andrzej Fik i Ks. Katecheta Piotr Kiełbasa. Następnie wszyscy zebrani przeszli na salę gimnastyczną, gdzie odbył się uroczysty apel. Po odśpiewaniu hymnu państwowego oraz hymnów szkolnych, poczty sztandarowe SP i Gimnazjum, które tworzyli uczniowie klas szóstych i trzecich gimnazjum, uroczyście przekazały Sztandary Szkół  swoim młodszym kolegom.
 
Następnie głos zabrali przedstawiciele absolwentów, tj.: ze szkoły podstawowej - Martyna Polańska, a z gimnazjum - Kamil Zaczyk, którzy wygłosili mowę pożegnalną w imieniu wszystkich absolwentów. Dalszą część apelu prowadzili: pani Anna Totoś i pan Leszek Baran. Zapoznali wszystkich zebranych z najważniejszymi osiągnięciami absolwentów. Następnie pan dyrektor Ryszard Poradowski wręczył wyróżnienia i nagrody wyróżniającym się uczniom. 
 
Statuetkę  Św.Franciszka   jako  Najlepszy Absolwent Szkoły Podstawowej otrzymała Martyna Polańska kl.VI.
Medal Najlepszy Absolwent 2015 z podobizną patrona szkoły i Jego słowami Zwyciężaj siebie!  otrzymały: Faustyna Konieczna IIId, Dominika Świgut IIIb, Alina Filip IIIa.
 
Szkołę  Podstawową z wyróżnieniem ukończyli: Martyna Polańska, Monika Kubisz, Aleksandra Sarata, Joanna Krzak, Katarzyna Stach, Julia Polańska, Anna Izworska, Kaja Olksy i  Karolina Lelito.
Uczniowie ze 100% frekwencją to: 
 
Gimnazjum z wyróżnieniem ukończyli: Faustyna Konieczna IIId, Dominika Świgut IIIb, Alina Filip IIIa, Aleksandra Filip IIIa, Anita Filip IIIa, Dominika Majerz IIIa.
Uczniowie ze 100% frekwencją to: Dominika Majerz IIIa, Kamila Szczecina IIIa, Paulina Cabak IIIc.
 
 alt
 
alt
 
alt 
 
alt
 
alt 
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt 
 
alt
 
alt 
 
alt
 
alt
 
fot. Joanna Złocka