2 października - Akcja Sprzątanie świata. W akcji wzięli udział uczniowie klas pierwszych. Pod opieką nauczycieli sprzątali okolice Łabowej. Akcja miała się odbyć we wrześniu, ale jej przeprowadzenie uniemożliwiła wcześniej niesprzyjająca aura.