Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łabowej przypomina o konsultacjach z rodzicami w dniu 24 kwietnia br. od godziny 16:00.