W okresie od 22 grudnia do 31 grudnia 2014 roku oraz w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych tj. 2 i 5 stycznia 2015 roku w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w godzinach od 8:00 do 13:00 dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum.