Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Krakowie w ramach projektu FACCE JPI pod nazwą "Trwały i Zrównoważony Rozwój Obszarów Górskich". Zajęcia trwały trzy godziny lekcyjne i poruszały tematy: bioróżnorodności, odpadów komunalnych, oczyszczalni ścieków, jakości wody w Polsce i na świecie. Szkolenie prowadził dr hab. inż. Marek Kopacz profesor nadzwyczajny ITP. Opiekę nad uczniami sprawowała pani Jolanta Brożek.