14 czerwca 2012 roku już po raz kolejny, wzięliśmy udział w Zjeździe Szkolnych Kół Caritas Diecezji Tarnowskiej. Tym razem na miejsce spotkania wybrano Ciężkowice.

Na początku wszyscy uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego, a potem zwiedzaliśmy miasto i okolice, zwłaszcza Rezerwat -  Miasteczko Skamieniałe. 

Ostatnim punktem programu była agapa na boisku szkolnym i zabawa przy grillu i muzyce.

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt
 
alt