Misja szkoły:

Szkoła drogą ku przyszłości.

Od początku działalności gimnazjum staramy się realizować w praktyce przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II, które widnieje na tablicy pamiątkowej. Działania wokół Patrona zostały zawarte w programie wychowawczym szkoły „Szkoła drogą ku przyszłości”. Ku przyszłości mamy podążać, ku przyszłości mamy wychowywać i ku przyszłości mamy przenieść nasze dziedzictwo zwane Polską.