Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Łabowej

na rok szkolny 2013/14

Klasa

Imię, nazwisko, miejscowość

Ia

Bożena Laskoś/Kotów

Ib

Monika Oleksy/Łabowa/przewodnicząca

IIa

Monika Rusiniak/Łabowa

IIb

Agata Sus/Łabowa

IIIa

Aleksandra Kucia/Łabowa/sekretarz

IIIb

Iwona Mąka/Łabowa/skarbnik

IVa

Dorota Radzik/Łabowa

IVb

Irena Smyda/Łabowa

V

Agnieszka Lelito/Łabowa

VIa

Ewa Polańska/Łabowa

VIb

Aneta Szatny/Łabowa

  

Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej

w roku szkolnym 2013/14

 

Klasa

Imię, nazwisko, miejscowość

Ia

Małgorzata Dobosz/Łabowa

Ib

Magdalena Piniańska/Łabowa/skarbnik

Ic

Barbara Bugno/Roztoka Wielka

Id

Jan Klimczak/Czaczów

IIa

Irena Szczecina/Składziste

IIb

Halina Lelito/Składziste

IIc

Urszula Szarota/Kotów

IId

Marzena Horowska/Łabowa

IIIa

Bożena Świgut/Nowa Wieś/przewodnicząca

IIIb

Maria Zielińska/Łabowa

IIIc

Anna Żywczak/Składziste

IIId

Krystyna Pióro/Maciejowa/sekretarz