Back to Top

Konsultacje z rodzicami

Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łabowej przypomina o konsultacjach z rodzicami w dniu 24 kwietnia br. od godziny 16:00.

Wywiadówka

Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łabowej informuje, że w dniu 11 lutego 2015 (tj. we środę) o godzinie 16:00 odbędzie się wywiadówka dla rodziców uczniów Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Łabowej.
Zebranie rozpocznie się spotkaniem z dyrektorem szkoły na sali  gimnastycznej, a bezpośrednio po nim odbędą się zebrania z wychowawcami wszystkich klas.
Z uwagi na wagę poruszanych spraw proszę o niezawodne przybycie.
Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
dr inż.  Ryszard Poradowski

Ważne

W związku z organizacją zebrania rodziców w dniu 11.02.2015 nie odbędą się konsultacje z rodzicami zaplanowane w dniu 28.01.2015.

Zebranie z rodzicami

Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łabowej informuje, że w dniu 8 stycznia 2015r. tj. czwartek o godz. 1600  na sali gimnastycznej odbędzie się zebranie z rodzicami Gimnazjum i Szkoły Podstawowej (informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannym w zachowaniu).

Organizacja pracy szkoły w okresie światecznym

W okresie od 22 grudnia do 31 grudnia 2014 roku oraz w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych tj. 2 i 5 stycznia 2015 roku w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w godzinach od 8:00 do 13:00 dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Strona 5 z 7