Back to Top

Wywiadówka

Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łabowej informuje, że w dniu 24 września 2015 (tj. w czwartek) o godzinie 16:00 odbędzie się wywiadówka dla rodziców uczniów Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Łabowej.

Z uwagi na wagę poruszanych spraw proszę o niezawodne przybycie.
Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
dr inż.  Ryszard Poradowski

Lista uczniów klas pierwszych

Klasa Ia
1.    Bacia Arkadiusz
2.    Banach Bartłomiej
3.    Barnach Gabriela
4.    Gomulec Monika
5.    Hajduga Gabriela
6.    Horowska Patrycja
7.    Jarzębiak Adrian
8.    Kiklica Agnieszka
9.    Kuchnia Karolina
10.    Laskoś Dominik
11.    Lelito Grzegorz
12.    Lichoń Łukasz
13.    Pikuła Maciej
14.    Podolak Kamila
15.    Sekuła Natalia
16.    Szczecina Julia
17.    Śmietana Barbara
18.    Zieliński Piotr Czaczów
19.    Żybura Michał


Klasa Ib
1.    Bębenek Klaudia
2.    Cabak Maciej
3.    Cempa Magdalena
4.    Frączek Marcin
5.    Furczoń Jakub
6.    Gaborek Michał
7.    Groń Aleksandra
8.    Horowski Krzysztof
9.    Kantek Michał
10.    Kita Marcin
11.    Kłębczyk Marcelina
12.    Łaś Patrycja
13.    Ogórek Łukasz
14.    Owcarz Paweł
15.    Pasiut Łukasz
16.    Polańska Martyna
17.    Sarata Aleksandra
18.    Sekuła Martyna
19.    Skoczeń Dominika
20.    Stach Katarzyna


Klasa Ic
1.    Ciesielka Rafał
2.    Czajka Leokadia
3.    Dobosz Jakub
4.    Izworska Anna
5.    Kłębczyk Paulina
6.    Krzak Joanna
7.    Kubisz Monika
8.    Kurzeja Jarosław
9.    Legutko Agnieszka
10.    Lelito Krystian
11.    Magiera Izabela
12.    Pasiut Patryk
13.    Polańska Julia
14.    Semla Michał
15.    Stanuszek Klaudiusz
16.    Toczek Jarosław
17.    Tokarczyk Klaudia
18.    Zabawa Wiktoria
19.    Zieliński Piotr Łabowa

Wyprawka Szkolna 2015/2016

Program „Wyprawka szkolna” w 2015 r.
Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego , obejmie się:
1)     uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej
2)     uczniów:
a)     słabowidzących,
b)     niesłyszących,
c)     słabosłyszących,
d)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e)     z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz klasy II i III gimnazjum
W przypadku uczniów wymienionych w punkcie 1, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie do 574 zł na osobę w rodzinie.
Uczniowie wymienieni w punkcie 2 mogą ubiegać się o pomoc bez względu na wysokość dochodu na osobę w rodzinie
Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:
1)     dla uczniów uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej do 225 zł
2)     dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy III szkoły podstawowej do 225 zł
3)     dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,w tym z zespołem Aspergera, z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas V i VI szkoły podstawowej do kwoty 325 zł
4)     dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,w tym z zespołem Aspergera, z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas 11 i III szkoły gimnazjum
do kwoty 350 zł
Wnioski o pomoc materialną „ Wyprawka szkolna 2015” są do pobrania w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Łabowej , w sekretariacie szkoły lub na stronie www.labowa.pl zakładka Wyprawka szkolna 2015.
 
Ze względu na obsługę finansową szkół wnioski należy składać w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Łabowej w terminie do 15 sierpnia 2015 r.

Spotkanie z rodzicami klas pierwszych

Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łabowej informuje, że w dniu 12 czerwca 2015 (tj. w piątek) o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie z dyrektorem  rodziców uczniów klas piewrwszych Gimnazjum w obecności wychowawców klas.
Z uwagi na wagę poruszanych spraw proszę o niezawodne przybycie.
Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
dr inż.  Ryszard Poradowski

Wywiadówka

Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łabowej informuje, że w dniu 19 maja 2015 (tj. we wtorek) o godzinie 16:00 odbędzie się wywiadówka dla rodziców uczniów Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Łabowej.

Z uwagi na wagę poruszanych spraw proszę o niezawodne przybycie.
Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
dr inż.  Ryszard Poradowski

Strona 4 z 7