Back to Top

Święto Szkoły Podstawowej w Łabowej

W dniu 4 października uczniowie SP w Łabowej wchodzącej w skład naszego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego mieli swoje święto, gdyż w tym dniu przypada wspomnienie św. Franciszka z Asyżu. W uroczystościach święta SP wzięła udział przewodnicząca SU – Justyna Drożdż oraz poczet sztandarowy Gimnazjum.

Spotkanie organizacyjne SU


W dniu 10 września odbyło się spotkanie organizacyjne SU w nowy roku szkolnym. Po zapoznaniu się z protokołem z wyborów do SU i zgodnie z regulaminem został wybrany przewodniczący i zarząd Su na rok szkolny 2013/2014. Oto jego skład:
Przewodnicząca – Justyna Drożdż kl.IIId
Zastępca – Tomasz Brotoń kl.IIc
Sekcja porządkowa – Tomasz Brotoń kl.IIc
członkowie: - Dominika Świgut kl.IIb
- Gabriela Dobosz kl.IId
Sekcja organizacyjna – Justyna Drożdż kl.IIId
członkowie: - Klaudia Zaczyk kl.IIId
- Aleksandra Horowska kl.IIId
Sekcja finansowa – Agnieszka Chlebek kl.IIIc
członkowie: - Małgorzata Żywczak kl.IIIc
- Natalia Złocka kl.IIId

OPIEKUN SU – Adam Hejmej

 

 

 

Podsumowanie pracy

Dnia 20 czerwca 2013 r. odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego podsumowujące  całoroczną pracę. W wyniku oceny planu pracy Samorządu na rok szkolny 2012/2013 stwierdzono, że zadania zostały wykonane i cieszyły się one dużym zainteresowaniem uczniów.
Opiekun i Zarząd SU składają podziękowania gronu pedagogicznemu a także uczniom, którzy angażowali się w pracę Samorządu.

Konkursy Wielkanocne

W okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne, Samorząd Uczniowski zorganizował konkursy - na najpiękniejszą pisankę i kartkę Wielkanocną.
Jury w składzie: p.J.Zdrojewska, p.B.Buczek, p.P.Mółka, zdecydowało, że najpiękniejszą pisankę wykonała Arleta Szeptak z kl. IIIa. Drugie miejsce zajęła Agnieszka Chlebek z kl.IIc, a trzecie Klaudia Peregrym z kl.IIa.
W kategorii "kartka Wielkanocna", zwyciężyła praca wykonana przez Urszulę Wójsik z kl. IIc, drugie miejsce przyznano Arlecie Szeptak z kl. IIIa. Jury wyróżniło również kartkę Pauli Rolki z kl.Id.

Poczta Walentynkowa

Od poniedziałku (11 lutego) uczniowie na długich przerwach mogli wrzucać do wystawionej specjalnej skrzynki życzenia walentynkowe dla swoich sympatii. 14 lutego przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego doręczyli Walentynki do adresatów.

Strona 8 z 12