Back to Top

XII gimnazjalny konkurs wiedzy o gminie

7.06.2016 już po raz dwunasty odbył się wewnątrzszkolny konkurs wiedzy o naszej gminie Łabowa. Organizatorkami konkursu były jak zawsze - mgr. Stanisława Maksymiec i mgr Danuta Binko. Konkurs miał charakter testu. W konkursie wzięło udział 18 uczniów. Najlepszy wynik osiągnęły:

I miejsce: Klaudia Kotas kl. IIId - 49 pkt. (75%),

II miejsce: Angelika Jarzębak kl. IIId - 46 pkt (71%),

III miejsce: Paulina Bołoz kl. IIIa - 45 pkt. (69%),

 Nagrody książkowe za trzy pierwsze miejsca zostały wręczone przez Wójta Gminy Łabowa - Marka Janczaka na uroczystości pożegnania absolwentów. Gratulujemy zwycięzcom! Zapraszamy gimnazjalistów do następnej -  XIII edycji konkursu w kolejnym roku szkolnym.

Czytaj więcej...

Ogólnoszkolny konkurs "NAJLEPSZY GEOGRAF - 2016"

W drugim semestrze roku szkolnego 2015/16 odbył się konkurs dla klas trzecich gimnazjum pt. "Najlepszy geograf - 2016". Celem konkursu było utrwalenie wiadomości z geografii z całego cyklu kształcenia w gimnazjum w klasach I-III, a przede wszystkim jak najlepsze przygotowanie się do egzaminu (arkusz -  przedmioty przyrodnicze) z geografii. Konkurs miał charakter trzech testów na wzór zadań egzaminacyjnych obejmujących program z geografii z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej gimnazjum. Najlepszymi geografami w naszym gimnazjum okazali się: I miejsce - Paulina Mołodec kl. IIIb, II miejsce (ex aequo)- Patryk Skraba kl. IIId oraz Joanna Totoś kl. IIIa.

Czytaj więcej...

XII WOJEWÓDZKI KONKURS NA REFERAT Z ZAKRESU ASTRONOMII I ASTRONAUTYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

  Uczniowie gimnazjum z Łabowej już po raz szósty  wzięli udział w wojewódzkim konkursie na referat z zakresu astronomii i astronautyki dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa małopolskiego. Konkurs polega na tym, że jego uczestnicy piszą referat na dowolnie wybrany przez siebie temat z zakresu szeroko rozumianej astronomii lub astronautyki. Tematem referatu powinno być konkretne, wybrane zagadnienie, ale nie wyklucza się referatów przeglądowych, podsumowujących osiągnięcia pewnych działów astronomii lub astronautyki. Pożądane są referaty zawierające wyniki własnych obserwacji, spostrzeżeń, obliczeń czy prac konstrukcyjnych autora, a także programy komputerowe itp. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach pod patronatem Małopolskiego Kuratorium Oświaty oraz Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

Czytaj więcej...

Wycieczka w Tatry - Dolina Pięciu Stawów Polskich

Dnia 13.06.2016r odbyła się wycieczka w Tatry  na trasie Łabowa - Palenica Białczańska - Dolina Pięciu Stawów Polskich - Morskie Oko - Palenica Białczańska - Łabowa. Organizatorem wycieczki było SKKT, którego opiekunem jest Danuta Binko.

Dokładny program rajdu: 

Czytaj więcej...

Obserwacje astronomiczne - maj 2016

Dnia 24.05.2016 - drugi raz w bieżącym roku szkolnym w godzinach wieczornych odbyły się obserwacje astronomiczne na posesji państwa Wontorczyków w Łabowej. Zajęcia są prowadzone od wielu lat - dwa razy w roku - w ramach kółka geograficznego przez mgr Danutę Binko. Na zajęciach obecny był również nasz stały gość pan Wojciech Binko - członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, który udostępnia nam swój teleskop i udziela fachowych wskazówek przy obserwacjach.

Czytaj więcej...

Strona 3 z 13