Back to Top

Kolejny sukces drużyny naszego gimnazjum

W dniu 21 maja 2013 roku w Centrum Konferencyjnym „Daglezja” w Przysieku k/Torunia odbył się ogólnopolski finał XII edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Przedstawicielami województwa małopolskiego była reprezentacja Popradzkiego Parku Krajobrazowego, którą stanowiła drużyna z naszego gimnazjum w składzie: Joanna Kachniarz kl. III a, Marcin Wójsik kl. III a, Karol Zdrojewski kl. II b, Małgorzata Żywczak kl. II c. Uczniowie byli przygotowywani przez panią Jolantę Brożek. Konkurs jest imprezą pięcioetapową. Obejmuje eliminacje szkolne, gminne, parkowe, wojewódzkie i ogólnopolskie. Dotarcie do ostatniego szczebla konkursu jest świadectwem ogromnej wiedzy z zakresu biologii, geografii, ochrony przyrody, ochrony środowiska, znajomości ponad 100 parków krajobrazowych Polski oraz znajomości wielu gatunków chronionych roślin i zwierząt.
Do Przysieku przybyły reprezentacje wszystkich szesnastu województw, a więc konkurencja była bardzo duża. Finał składał się z dwóch etapów. W pierwszym drużyny rozwiązywały jeden wspólny test wiedzy oraz uczniowie indywidualnie rozpoznawali 20 gatunków chronionych roślin i zwierząt.
Do ścisłego finału awansowało dziewięć drużyn z największą ilością punktów. W etapie drugim uczestnicy rozwiązywali zadania z topografii oraz rozpoznawali dwadzieścia gatunków roślin pospolitych. W obu etapach nasza drużyna zgromadziła największą ilość punktów.  Niestety o ostatecznej kolejności drużyn zadecydowały tylko wyniki drugiego etapu, w którym nasza drużyna zdobyła 88,5 punktu ustępując tylko o 0, 5 punktu drużynie z Rybna. Ostatecznie nasi reprezentanci spisali się świetnie zajmując II miejsce drużynowo.
Oto laureaci konkursu:
I miejsce – Gimnazjum im. Marii Curie Skłodowskiej w Rybnie, Welski PK, woj. warmiński-mazurskie
II miejsce - ZSG, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej
III miejsce – Gimnazjum im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Wiżajnach, Suwalski PK, woj. podlaskie

IV miejsce – Gimnazjum im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Dąbrowie nad Czarną, Sulejowski PK, woj. łódzkie
V miejsce – Gimnazjum w Brusach, Zaborski PK, woj. pomorskie
VI miejsce – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Podlaskim, PK Doliny Bugu, woj. lubelskie
VII miejsce – Gimnazjum w Rudach, PK Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud wielkich, woj. śląskie
VIII miejsce – Zespół Szkół nr 1, Gimnazjum w Bachórzu, PK Pogórza Przemyskiego, woj. podkarpackie
IX miejsce – Gimnazjum nr 5 w Bielawie, PK Gór Sowich, woj. dolnośląskie

Reprezentanci naszego gimnazjum otrzymali cenne nagrody rzeczowe - lornetki, torby podróżne, książki. Nagrodą dla wszystkich szesnastu drużyn i ich opiekunów był pobyt w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 20-24 maja 2013r. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z walorami przyrodniczymi Brodnickiego PK, Górznieńsko-Lidzbarskiego PK, PK Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Dużą  atrakcją było zwiedzanie zabytków Torunia, Kruszwicy (Mysia Wieża) oraz rejs statkiem po Jeziorze Gopło. Była to również okazja do poznania koleżanek i kolegów z różnych stron Polski oraz spędzenia czasu w bardzo miłej atmosferze. Serdecznie gratulujemy reprezentantom naszego gimnazjum kolejnego, wielkiego sukcesu, który był możliwy dzięki ich wytrwałości i ogromnej pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wyniki konkursu "EKO-PLANETA"

W dniu 10 maja 2013r Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie ogłosiło wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „EKO PLANETA”. Świetnie wypadli w nim nasi uczniowie osiągając następujące wyniki:
Joanna Kachniarz kl. III a – bardzo dobry wynik
Wyróżnienia w konkursie otrzymali:
1.    Agnieszka Chlebek kl. II c
2.    Marcin Wójsik kl. III a
3.    Michał Chlebek kl. III a
4.    Łukasz Florek kl. III b

Konkurs "Nie musisz się wspomagać..."

Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR – MARKOT w Warszawie zorganizowało Ogólnopolski Konkurs Plastyczny propagujący profilaktykę uzależnień pt. „Nie musisz się wspomagać …, aby być szczęśliwym”. Celem konkursu było uświadamianie młodzieży występujących zagrożeń, kształtowanie ich pozytywnego wizerunku, promocja zdrowych zachowań na co dzień, profilaktyka uzależnień od alkoholu, nikotyny oraz narkotyków. W konkursie wzięli udział następujący uczniowie naszego gimnazjum:
1.    Chlebek Agnieszka kl. II c
2.    Kalisz Mariola kl. II c
3.    Świgut Gabriela kl. III b
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec maja.

Dzień Ziemi

W związku z obchodami „Dnia Ziemi” czternastu uczniów naszego gimnazjum wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska - EKOTEST. Udział w konkursie polegał na rozwiązaniu testu złożonego z 30 zadań, których  wykonanie wymagało bardzo szerokiej i szczegółowej wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. W konkursie wzięli udział:
1.    Banach Konrad kl. II b
2.    Klimczak Łukasz kl. II b
3.    Zdrojewski Karol kl. II b
4.    Chlebek Agnieszka kl. II c
5.    Żywczak Małgorzata kl. II c
6.    Pasiut Dominika kl. II d
7.    Stanisz Anna kl. II d
8.    Trojan Klaudia kl. II d
9.    Chlebek Michał kl. III a
10.     Kachniarz Joanna kl. III a
11.    Wójsik Marcin kl. III a
12.     Lelito Sylwia kl. III b
13.     Nowak Elżbieta kl. III b
14.     Dutka Jarosław kl. III c

Sukces drużyny naszego gimnazjum

W dniu 4 kwietnia 2013 roku sali obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego w Krakowie odbył się etap wojewódzki (IV) XII edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie wzięły udział czteroosobowe drużyny reprezentujące dziesięć parków województwa małopolskiego. Popradzki Park Krajobrazowy był reprezentowany przez drużynę naszego gimnazjum, która zwyciężyła w poprzednim etapie w Starym Sączu. W składzie naszej drużyny znaleźli się:
1.    Florek Łukasz kl. III b
2.    Kachniarz Joanna kl. III a
3.    Zdrojewski Karol kl. II b
4.    Żywczak Małgorzata kl. II c
W pierwszej części konkursu wszyscy uczestnicy rozwiązywali test złożony z 25 pytań dotyczących wiedzy z biologii, geografii, ekologii oraz wiedzy o 11 parkach krajobrazowych województwa małopolskiego. W części drugiej rozpoznawali dziesięć slajdów przedstawiających chronione zwierzęta ( z listy obejmującej około 100 gatunków) oraz dziesięć slajdów przedstawiających chronione rośliny. Po podsumowaniu wyników wyłoniono zwycięzców indywidualnych i drużynowych.
Nasza drużyna zaprezentowała się świetnie zdobywając I miejsce drużynowo.
Wyniki drużynowe:
I miejsce – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła w Łabowej (Popradzki Park Krajobrazowy) – 205 pkt
II miejsce – Gimnazjum w Bydlinie (Park Krajobrazowy Orlich Gniazd)
III miejsce –Gimnazjum nr 3 im. Kazimierza Pułaskiego w Krzeszowie (Park Krajobrazowy Beskidu Małego)
Cała drużyna otrzymała nagrody w postaci tabletów i książek.
Nasza drużyna będzie reprezentować województwo małopolskie na finale ogólnopolskim konkursu, który odbędzie się 21 maja 2013 roku w Toruniu (województwo kujawsko - pomorskie).
                                                          Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona 20 z 28