Back to Top

Awans do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Biologicznego

Zostały ogłoszone kwalifikacje do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Biologicznego. Z naszego gimnazjum do tego etapu awansowało trzech uczniów. Są to: Zdrojewski Karol kl. III b, Żywczak Małgorzata kl. III c, Banach Konrad kl. III b. Etap rejonowy konkursu odbędzie się 9 grudnia. Życzymy wytrwałości w dalszej nauce.

Pomoc dla Damiana

SK LOP wspólnie ze Szkolnym Kołem Caritas rozpoczęło kolejną ogólnoszkolną akcję zbiórki plastikowych zakrętek. Tym razem zostaną one przeznaczone na pomoc dla  naszego kolegi Damiana. Na korytarzach szkolnych rozmieszczone zostały pudełka na zakrętki. Większą ilość zakrętek można przynosić do nauczycieli biologii oraz opiekuna koła Caritas. Zachęcamy do zbierania zakrętek w domach przez wszystkich członków rodziny.

Konkurs Biologiczny "Multitest"

Szesnastu uczniów naszego gimnazjum wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Biologicznym (Multitest 2013) organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. Konkurs odbył się 22 października i polegał na rozwiązaniu testu złożonego z 26 pytań. Konkurs był zróżnicowany na poziom klasy pierwszej (5 osób), drugiej (2 osoby) i klasy trzeciej (9 osób). Test dotyczył bardzo szczegółowej wiedzy z różnych dziedzin biologii i składał się z zadań  wielokrotnego wyboru. Karty odpowiedzi zostały wysłane do Warszawy a wyniki pojawią się w grudniu.

Etap szkolny Małopolskiego Konkursu Biologicznego

W dniu 18 października w naszym gimnazjum odbył się etap szkolny Małopolskiego Konkursu Biologicznego. W konkursie wzięło udział trzynastu uczniów z klas drugich i trzecich. Czterech uczniów zdobyło ponad 75 % możliwych do uzyskania punktów. Lista zakwalifikowanych do etapu rejonowego pojawi się 4 listopada na stronie Kuratorium Oświaty. Trzymamy kciuki za naszych gimnazjalistów.

Akcja "Sprzątanie Świata - Polska"

20 - 22 IX 2013r
Hasło tegorocznej akcji brzmiało „ODKRYWAMY CZYSTĄ POLSKĘ”. Tym razem skupiliśmy  się na edukacji odpadowej. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi nie zadziała, jeśli jego uczestnicy, czyli my wszyscy, nie będziemy wiedzieli dlaczego ważne jest, aby prawidłowo postępować z odpadami i – co jeszcze ważniejsze – co zrobić, by było ich jak najmniej. Niemal każda nasza aktywność wiąże się z powstawaniem odpadów. Ale zawsze możemy próbować postępować w taki sposób, aby było ich jak najmniej a te, które już powstały prawidłowo zagospodarować, czyli segregować.
Dla pogłębienia świadomości i pobudzenia wyobraźni uczniów, SK LOP zaproponowało udział w konkursie na plakat pt.  „Jestem, więc nie śmiecę; Co robić z odpadami?” Plakaty mogły być wykonywane przez grupę uczniów liczącą do 2 osób. Na konkurs napłynęło 15 prac ( 6 z klas pierwszych, 4 z klas drugich, 5 z klas trzecich). Oceny prac dokonało jury w składzie:
- pani Joanna Złocka  – nauczyciel plastyki
- pani Jolanta Brożek – opiekun SK LOP
Oto wyniki:
I miejsce – Paula Rolka, Dominika Fiut kl. II d
II miejsce – Dominika Pasiut kl. III d
III miejsce – Roksana Kaczmarczyk, Klaudia Peregrym kl. III a

Strona 18 z 28