Back to Top

Finał ogólopolski konursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"

W dniu 27 maja 2014 roku w Gdańsku odbył się ogólnopolski finał XIII edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Przedstawicielami województwa małopolskiego była reprezentacja Popradzkiego Parku Krajobrazowego, którą stanowiła drużyna z naszego gimnazjum w składzie: Konrad Banach kl. III b, Agnieszka Chlebek kl. III c, Dominika Świgut kl. II b, Małgorzata Żywczak kl. III c. Uczniowie byli przygotowywani przez panią Jolantę Brożek. Konkurs jest imprezą pięcioetapową. Obejmuje eliminacje szkolne, gminne, parkowe, wojewódzkie i ogólnopolskie. Dotarcie do ostatniego szczebla konkursu jest świadectwem ogromnej wiedzy z zakresu biologii, geografii, ochrony przyrody, ochrony środowiska, znajomości ponad 100 parków krajobrazowych Polski oraz znajomości wielu gatunków chronionych roślin i zwierząt.
Do Gdańska przybyły reprezentacje wszystkich szesnastu województw, a więc konkurencja była bardzo duża. Finał składał się z kilku etapów. W pierwszym uczniowie indywidualnie rozwiązywali test wiedzy z biologii, ekologii, geografii, ze znajomości 120 parków krajobrazowych Polski. W etapie drugim uczniowie indywidualnie rozpoznawali po 20 gatunków chronionych roślin, chronionych zwierząt oraz 20 gatunków roślin pospolitych.
W kolejnym etapie uczestnicy rozwiązywali zadania z topografii. W całym konkursie drużyny mogły zdobyć maksymalnie 530 punktów.  
Ostatecznie nasi reprezentanci spisali się świetnie zajmując II miejsce drużynowo.
Oto wyniki finału:
I miejsce – Publiczne Gimnazjum w Krasocinie, Przedborski PK, woj. łódzkie – 498 pkt
II miejsce - ZSG, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej, Popradzki PK, woj. małopolskie – 496 pkt
III miejsce – Gimnazjum w Cybince, Krzesiński PK, woj. lubuskie – 484 pkt

Reprezentanci naszego gimnazjum otrzymali nagrody rzeczowe – aparaty fotograficzne, termosy, książki. Nagrodą dla wszystkich szesnastu drużyn i ich opiekunów był pobyt w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Pomorskiego w dniach 26-30 maja 2014r. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzania zabytków Gdańska, zapoznania się z walorami przyrodniczymi Słowińskiego Parku Narodowego (ruchome wydmy, Jezioro Łebsko, ścieżka przyrodnicza „Światło latarni”), obejrzenia wybrzeża klifowego w Jastrzębiej Górze podczas wędrówki w rezerwacie „Dolina Chłapowska” . Dużą atrakcją był rejs kutrem badawczym z oceanografem po Zatoce Puckiej i zapoznanie się ze zwierzętami złowionymi w sieci. Ciekawe były zajęcia w Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego i spotkanie z przebywającymi tam fokami. Finał konkursu to również okazja do poznania koleżanek i kolegów z różnych stron Polski oraz spędzenia czasu w bardzo miłej atmosferze. Serdecznie gratulujemy reprezentantom naszego gimnazjum kolejnego, wielkiego sukcesu, który był możliwy dzięki ich wytrwałości i ogromnej pracy.

 

 

Czytaj więcej...

Szkolenie w ramach programu Trwały i Zrównoważony Rozwój Obszarów Górskich

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Krakowie w ramach projektu FACCE JPI pod nazwą "Trwały i Zrównoważony Rozwój Obszarów Górskich". Zajęcia trwały trzy godziny lekcyjne i poruszały tematy: bioróżnorodności, odpadów komunalnych, oczyszczalni ścieków, jakości wody w Polsce i na świecie. Szkolenie prowadził dr hab. inż. Marek Kopacz profesor nadzwyczajny ITP. Opiekę nad uczniami sprawowała pani Jolanta Brożek.


Czytaj więcej...

Wyniki konkursu Eko-Planeta

Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie ogłosiło wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „EKO – PLANETA”. Bardzo dobrze wypadli w nim nasi uczniowie, z których najlepszy wynik osiągnął Konrad Banach z kl. III b
Wyróżnienia w konkursie otrzymali również:
1.    Małgorzata Żywczak kl. III c
2.    Agnieszka Chlebek kl. III c
3.    Dominika Świgut kl. II b
4.    Urszula Wójsik kl. III c

EKOTEST

W dniu 15 kwietnia w związku z obchodami „Dnia Ziemi” piętnastu uczniów naszego gimnazjum wzięło udział w ogólnopolskim konkursie wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska - EKOTEST. Udział w konkursie polegał na rozwiązaniu testu złożonego z 30 zadań, których  wykonanie wymagało bardzo szerokiej i szczegółowej wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. W konkursie wzięli udział:
1.    Totoś Joanna kl I a
2.    Mołodec Paulina kl. I b
3.    Ormanty Wiktoria kl. I b
4.    Orzeł Dawid kl. I d
5.    Zaczek Jakub kl. I d
6.    Świgut Dominika kl. II b
7.    Świgut Aleksandra kl. III a
8.    Banach Konrad kl. III b
9.    Biel Łukasz kl. III b
10.     Chlebek Agnieszka kl. III c
11.     Malczak Aneta kl. III c
12.     Sekuła Małgorzata kl. III c
13.     Wójsik Urszula kl. III c
14.     Żywczak Małgorzata kl. III c
15.     Złocka Natalia kl. III d
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec maja.

Finał wojewódzki konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

W dniu 10 kwietnia2014r. w sali obrad Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie odbył się etap wojewódzki (IV) XIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie wzięły udział czteroosobowe drużyny reprezentujące dziesięć parków województwa małopolskiego. Popradzki Park Krajobrazowy był reprezentowany przez drużynę naszego gimnazjum, która zwyciężyła w poprzednim etapie w Starym Sączu. W składzie naszej drużyny znaleźli się:
1.    Banach Konrad kl. III b
2.    Chlebek Agnieszka kl. III c
3.    Świgut Dominika kl. II b
4.    Żywczak Małgorzata kl. III c

W pierwszej części konkursu wszyscy uczestnicy rozwiązywali test złożony z 25 pytań dotyczących wiedzy z biologii, geografii, ekologii oraz wiedzy o 11 parkach krajobrazowych województwa małopolskiego. W części drugiej rozpoznawali dwadzieścia slajdów przedstawiających chronione zwierzęta (z listy obejmującej około 100 gatunków) oraz dwadzieścia slajdów przedstawiających chronione rośliny. Po podsumowaniu wyników wyłoniono zwycięzców indywidualnych i drużynowych.
Nasza drużyna zaprezentowała się świetnie zdobywając I miejsce drużynowo.
Wyniki drużynowe:
I miejsce – Publiczne Gimnazjum w Łabowej (Popradzki Park Krajobrazowy)
II miejsce – Gimnazjum w Bibicach (Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie)
III miejsce – Gimnazjum w Zalasowej (Park Krajobrazowy Pasma Brzanki)
Cała drużyna otrzymała nagrody w postaci śpiworów, lornetek, pendrive,ów i książek z rąk dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Jerzego Zawartki. Wielkim sukcesem było również zajęcie I miejsca w konkurencji indywidualnej przez Małgosię Żywczak, która otrzymała w nagrodę tablet.
Nasza drużyna będzie reprezentować województwo małopolskie na finale ogólnopolskim konkursu, który odbędzie się w dniach 26 - 30 maja 2014 roku w Juracie (województwo pomorskie). Uczniów do konkursu przygotowywała mgr Jolanta Brożek.

                                                                                                                             Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

Czytaj więcej...

Strona 15 z 28