Back to Top

Konkurs plastyczny Nadleśnictwa Nawojowa

SK LOP zachęcało wszystkich uczniów naszego gimnazjum do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Nadleśnictwo Nawojowa. Tematy konkursu:
1.    „Mój portret głuszca”
2.    „Głuszec i jego środowisko”
Na etap szkolny napłynęło 17 prac. Zostały one przesłane do Nadleśnictwa Nawojowa.
W tym roku szkolnym kilka przesłanych od nas prac zostało nagrodzonych. W konkursie pt. „Mój portret głuszca" I miejsce zajęła Monika Kubisz z kl. I c, a wyróżnienie otrzymała Magdalena Cempa z kl. I b. W drugim konkursie pt. „Głuszec i jego środowisko” III miejsce zajęła Wiktoria Zabawa z kl. I c, a wyróżnienie otrzymał Wojciech Totoś z kl. II a.         
                                         Gratulujemy.

II miejsce w finale ogólnopolskim

W dniu 7 czerwca 2016 roku w Solinie w województwie podkarpackim odbył się finał XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Czteroosobowe drużyny z 16 województw Polski przybyły na zaproszenie Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Przedstawicielami województwa małopolskiego była reprezentacja Popradzkiego Parku Krajobrazowego, którą stanowiła drużyna z naszego gimnazjum w składzie: Amelia Król kl. II a, Paulina Mołodec kl. III b, Patryk Skraba kl. III d, Joanna Totoś kl. III a. Uczniowie byli przygotowywani przez panią Jolantę Brożek, a z zagadnień geograficznych przez panią Danutę Binko. Konkurs jest imprezą pięcioetapową. Obejmuje eliminacje szkolne, gminne, parkowe, wojewódzkie i ogólnopolskie. Dotarcie do ostatniego szczebla konkursu jest świadectwem ogromnej wiedzy z zakresu biologii, geografii, ekologii, ochrony przyrody, ochrony środowiska, znajomości około 120 parków krajobrazowych Polski oraz znajomości 320 gatunków chronionych roślin, zwierząt i roślin pospolitych.
Do Soliny nad Jeziorem Solińskim przybyły reprezentacje wszystkich województw, a więc konkurencja była bardzo duża. Finał składał się z trzech etapów. W pierwszym uczniowie indywidualnie rozwiązywali test wiedzy z biologii, ekologii, geografii, ze znajomości 120 parków krajobrazowych Polski. W części drugiej uczniowie indywidualnie rozpoznawali po 15 gatunków chronionych roślin, chronionych zwierząt oraz 15 gatunków roślin pospolitych.
W kolejnym etapie uczestnicy drużynowo rozwiązywali zadania dotyczące interpretacji mapy topograficznej.
Nasza reprezentacja spisała się znakomicie zajmując II miejsce drużynowo.
Oto czołowe drużyny finału:
I miejsce - Publiczne Gimnazjum w Krasocinie, Przedborski PK, woj. łódzkie
II miejsce – ZSG, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej, Popradzki PK, woj. małopolskie
III miejsce – Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Gwoźnicy Górnej,  Czarnorzecko – Strzyżowski PK, woj. podkarpackie
IV miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Świebodzicach, Książański PK, woj. dolnośląskie
V miejsce – Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Busku Zdroju, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, woj. świętokrzyskie.
Reprezentanci naszego gimnazjum otrzymali nagrody rzeczowe – tablety, książki. Nagrodą dla wszystkich szesnastu drużyn i ich opiekunów był wspaniały pobyt w województwie podkarpackim w dniach 06 - 10 czerwca 2016r. Uczestnicy mieli możliwość poznania walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych regionu poprzez  rejs statkiem po Zalewie Solińskim, przejazd Bieszczadzką Kolejką Leśną, zwiedzanie pokazowej Zagrody Żubrów w Mucznem, spacer po zaporze w Solinie, zwiedzanie zamku w Krasiczynie, zwiedzanie Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach, zwiedzanie Przemyśla. Była to również okazja do odpoczynku, poznania koleżanek i kolegów z różnych stron Polski oraz spędzenia czasu w bardzo miłej atmosferze. Serdecznie gratulujemy reprezentantkom naszego gimnazjum kolejnego, wielkiego sukcesu, który był możliwy dzięki ich wytrwałości i ogromnej pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I miejsce w etapie wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

W dniu 28 kwietnia 2016 roku w sali obrad Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie odbył się etap wojewódzki (IV) XV edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie wzięły udział czteroosobowe drużyny reprezentujące następujące parki krajobrazowe województwa małopolskiego: PK Beskidu Małego, Ciężkowicko-Rożnowski PK, Dłubniański PK, PK Dolinki Krakowskie, PK Orlich Gniazd, PK Pasma Brzanki, Popradzki PK, Rudniański PK, Tenczyński PK, Wiśnicko-Lipnicki PK. Popradzki Park Krajobrazowy był reprezentowany przez drużynę naszego gimnazjum, która zwyciężyła w poprzednim etapie w Barcicach. W składzie naszej drużyny znaleźli się:
1.    Król Amelia  kl. II a                      
2.    Mołodec Paulina  kl. III b
3.    Skraba Patryk  kl. III d
4.    Totoś Joanna  kl. III a
W pierwszej części konkursu wszyscy uczestnicy rozwiązywali test złożony z 25 pytań dotyczących wiedzy z biologii, geografii, ekologii oraz wiedzy o 11 parkach krajobrazowych województwa małopolskiego. W części drugiej rozpoznawali piętnaście slajdów przedstawiających chronione zwierzęta (z listy obejmującej 120 gatunków) oraz piętnaście slajdów przedstawiających chronione rośliny. Po podsumowaniu wyników wyłoniono zwycięzców indywidualnych i drużynowych. Nasza drużyna zaprezentowała się świetnie zdobywając I miejsce.
Wyniki drużynowe:
I miejsce – Publiczne Gimnazjum w Łabowej (Popradzki Park Krajobrazowy)
II miejsce – Gimnazjum w Kobylu (Wiśnicko – Lipnicki Park Krajobrazowy)
III miejsce – Gimnazjum w Zalasowej (Park Krajobrazowy Pasma Brzanki)

W klasyfikacji indywidualnej I miejsce zajęła Mołodec Paulina, a II miejsce zdobyła Totoś Joanna.
Cała drużyna otrzymała nagrody w postaci tabletów i książek z rąk Pana Tomasza Pietrusiaka,  Zastępcy Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Nasza drużyna będzie reprezentować już po raz dziesiąty województwo małopolskie na finale ogólnopolskim konkursu, który odbędzie się w dniach 06 - 10 czerwca 2016 roku w Solinie w województwie podkarpackim.
                                                          Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

 

Czytaj więcej...

22 kwietnia - Dzień Ziemi

W związku z obchodami „Dnia Ziemi” dwudziestu trzech uczniów naszego gimnazjum wzięło udział w ogólnopolskim konkursie wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska - EKOTEST. Udział w konkursie polegał na rozwiązaniu testu złożonego z 30 zadań, których  wykonanie wymagało bardzo szerokiej i szczegółowej wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Wyniki konkursu pojawią się pod koniec maja.

Międzygminne konkursy "Chrońmy środowisko"

Uczniowie klas I i II naszego gimnazjum przystąpili do międzygminnych konkursów pod nazwą: „Chrońmy środowisko”, organizowanych w ramach programu „Rozpowszechniania prawidłowego postępowania z odpadami (segregacja odpadów komunalnych, kompostowanie odpadów organicznych)”. Program ten jest realizowany przez Stowarzyszenie Tradycja i Przyszłość z Frycowej, przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego. W konkursach biorą udział szkoły podstawowe i gimnazja z terenów gminy Łabowa i Nawojowa.
I Konkurs jest zatytułowany „Kompostuję odpady organiczne”.
Opiekun SK LOP pani Jolanta Brożek omówiła na lekcjach w klasach I i II zasady przygotowania kompostu i wykonania przydomowego kompostownika.  W okresie od 18 kwietnia do 31 października 2016 roku uczniowie przygotowują w gospodarstwach rodziców (lub gospodarstwach dziadków, rodziny, sąsiadów) kompostowniki oraz sporządzają opisy sposobów przygotowania miejsc kompostowania odpadów organicznych. Wskazane jest wykonanie zdjęć obrazujących prace przy zakładaniu kompostownika i kompostowaniu odpadów oraz ich umieszczenie w opisie. W konkursie nie będą brane pod uwagę kompostowniki zakupione w sklepie lub za pośrednictwem Internetu. Trzy najlepsze prace ze szkoły wezmą udział w ostatecznej ocenie prac ze wszystkich szkół dokonanej przez komisję powołaną spośród członków Stowarzyszenia i przedstawicieli Urzędów Gmin.
II Konkurs „Zbieram baterie”.
Celem konkursu jest kształtowanie nawyku zbierania baterii, które z uwagi na toksyczność i niebezpieczeństwo skażenia środowiska powinny być oddzielone od strumienia pozostałych odpadów.
Opiekun SK LOP pani Jolanta Brożek przeprowadziła w klasach I i II zajęcia na temat segregacji odpadów oraz postępowania z odpadami niebezpiecznymi. W okresie od 18 kwietnia do 30 września 2016 roku wszyscy uczniowie zbierają baterie. W ostatnim tygodniu września baterie zgromadzone przez poszczególne klasy zostaną zważone. Trzy klasy, które zbiorą najwięcej baterii wezmą udział w konkursie międzyszkolnym.

Strona 6 z 28