Back to Top

Zebranie organizacyjne

Na zebraniu organizacyjnym Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody został wybrany nowy Zarząd Koła na rok szkolny 2011/2012 i omówione zostały główne zadania zawarte w planie pracy. 

Zarząd

Rok szkolny 2011/2012

 

Opiekun Szkolnego Koła LOP – mgr Jolanta Brożek

Zarząd SK LOP:Prezes – Arleta Szeptak kl. II a
Wiceprezes – Arkadiusz Gomulec kl. I a
Sekretarz – Gabriela Świgut kl. II b
Skarbnik – Magdalena Cieśla kl. IIb

Strona 28 z 28