Back to Top

Akcja "Sprzątanie Świata - Polska"

14 – 16 IX 2012r
Hasło tegorocznej akcji brzmiało „KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ…., NIE ŚMIECĘ”. Hasło to nawiązujące do ludowej wyliczanki, miało zachęcić do refleksji nad stosunkiem do otaczającego świata i tego konsekwencjami. Cudownie jest kochać przyrodę, pięknie  - lubić, ale tak naprawdę wystarczy szacunek – to on nie pozwala nam wyrzucać śmieci do lasu czy na pobocza dróg. W tradycjach indiańskich szacunek oznacza szanowanie duchowych sił przyrody i troskę o wszystkie jej elementy: ziemię, drzewa, zwierzęta, wodę, gwiazdy itd. I my powinniśmy zatroszczyć się w tym roku o zanieczyszczone przez dzikie wysypiska lasy, łąki i tereny otwarte. Włączając się do akcji zachęcaliśmy wszystkich do zrobienia porządków w najbliższej okolicy.
Dla pogłębienia świadomości i pobudzenia wyobraźni uczniów SK LOP zaproponowało udział w konkursie na plakat pt. „Jak kocham, lubię, szanuję przyrodę?”
Plakaty mogły być wykonywane przez grupę uczniów liczącą do 2 osób. Na konkurs napłynęło 13 prac ( 5 z klas pierwszych, 6 z klas drugich, 2 z klas trzecich). Oceny prac dokonało jury w składzie: Joanna Złocka  – nauczyciel plastyki, Joanna Zdrojewska – nauczyciel techniki, Jolanta Brożek – opiekun SK LOP
Oto wyniki:
I miejsce – Arleta Szeptak, Paulina Zaczyk kl. III a
II miejsce – Gabriela Świgut, Karolina Rusiniak kl. III b
III miejsce – Aleksandra Filip kl. I a
III miejsce – Agnieszka Chlebek, Urszula Wójsik kl. II c
GRATULUJEMY !

Czytaj więcej...

Zebranie organizacyjne

Na zebraniu organizacyjnym Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody został wybrany nowy Zarząd Koła na rok szkolny 2012/2013. Omówione zostały główne zadania zawarte w planie pracy oraz została zaplanowana wycieczka na Jaworzynę Krynicką.

opiekun SK LOP - mgr Jolanta Brożek

Zarząd Koła
prezes - Chlebek Agnieszka kl. II c
wiceprezes - Klimczak Kinga kl. III b
sekretarz - Lelito Anna kl. III b
skarbnik - Żywczak Małgorzata kl. II c

Podsumowanie całorocznej pracy

W minionym roku szkolnym udało się nam wykonać znacznie więcej zadań niż założyliśmy w planie pracy. Przeprowadzonych zostało 13 konkursów, w których na etapie szkolnym wzięło udział 145 uczniów. Były to konkursy wiedzy, plastyczne, fotograficzne. Nasi uczniowie osiągali sukcesy w konkursach na poziomie powiatu, województwa, a nawet ogólnopolskim, o czym informowaliśmy na bieżąco. Przeprowadziliśmy 3 akcje, dwie z nich (zbiórka zużytych baterii, zbiórka plastikowych zakrętek) trwały cały rok i będą kontynuowane również w przyszłym roku. Ważnym efektem działalności naszego koła było wzbogacenie sali biologicznej w pomoce naukowe za kwotę 6 000 złotych, wygraną w kolejnych etapach konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Opiekun koła dziękuje uczniom za zaangażowanie i czynny udział w działalności koła. Dziękuję Pani Dyrektor Celinie Cempie oraz wszystkim nauczycielom za wszelką pomoc, wsparcie i motywowanie do pracy.
                                                Opiekun SK LOP – Jolanta Brożek

Podsumowanie konkursów organizowanych przez Nadleśnictwo Nawojowa

11 czerwca 2012 roku na wiacie edukacyjno-turystycznej w uroczysku Feleczyn odbyło się uroczyste spotkanie uczestników konkursów pt. „Wiosna w przyrodzie ożywionej” organizowanych przez Nadleśnictwo Nawojowa. W konkursach wzięło udział 276 uczniów szkół i przedszkoli z terenu nadleśnictwa. Cieszymy się, że Gabriela Świgut z kl. II b zdobyła I miejsce w konkursie plastycznym w kategorii gimnazjum, a Kinga Wnęk  z kl. III b uzyskała wyróżnienie. W konkursie fotograficznym Justyna Lichoń z kl. III b otrzymała wyróżnienie. Dyplomy i nagrody zostały wręczone przez zastępcę Nadleśniczego panią mgr inż. Danutę Kmak. Po części oficjalnej konkursu miał miejsce poczęstunek oraz wspólne zabawy edukacyjne.

Wernisaż wystawy pokonkursowej

W dniu 30 maja 2012 roku Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu odbył się wernisaż wystawy prac

Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. „Pejzaż sądecki – pejzaż baśniowy” organizowanego pod patronatem Rektora PWSZ w Nowym Sączu prof. dr hab. Zbigniewa Ślipka, posła do Parlamentu Europejskiego dr Czesława Siekierskiego oraz Radnego Miasta Nowy Sącz Artura Czerneckiego. Podczas wernisażu zostały wręczone nagrody i wyróżnienia przyznane uczniom szkół podstawowych i gimnazjów. Cieszymy się niezmiernie, że na wernisaż zostały zaproszone dwie uczennice naszego gimnazjum wraz z opiekunem :
Dominika Szarek z kl. III c otrzymała nagrodę
Gabriela Świgut z kl. II b otrzymała wyróżnienie

                                                  Serdecznie gratulujemy

 

Czytaj więcej...

Strona 24 z 28