26.05.2017 już po raz trzynasty odbył się wewnątrzszkolny konkurs wiedzy o naszej gminie Łabowa. Organizatorkami konkursu były jak zawsze - mgr. Stanisława Maksymiec i mgr Danuta Binko. Konkurs miał charakter testu. W konkursie wzięło udział 8 uczniów. Najlepszy wynik osiągnęły:

I miejsce: Anna Kubisz kl. Ia - 55 pkt. (   %),

II miejsce: Katarzyna Zielonka kl. IIIa - 42 pkt (   %),

III miejsce: Justyna Wójtowicz kl. IIIa - 39 pkt. (   %),

 Nagrody książkowe za trzy pierwsze miejsca zostały wręczone przez Wójta Gminy Łabowa - Marka Janczaka na uroczystości pożegnania absolwentów. Gratulujemy zwycięzcom! Zapraszamy gimnazjalistów do następnej -  XIV edycji konkursu w kolejnym roku szkolnym.