Uczniowie gimnazjum z Łabowej już po raz siódmy  wzięli udział w wojewódzkim konkursie na referat z zakresu astronomii i astronautyki dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa małopolskiego. Konkurs polega na tym, że jego uczestnicy piszą referat na dowolnie wybrany przez siebie temat z zakresu szeroko rozumianej astronomii lub astronautyki.

Tematem referatu powinno być konkretne, wybrane zagadnienie, ale nie wyklucza się referatów przeglądowych, podsumowujących osiągnięcia pewnych działów astronomii lub astronautyki. Pożądane są referaty zawierające wyniki własnych obserwacji, spostrzeżeń, obliczeń czy prac konstrukcyjnych autora, a także programy komputerowe itp. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach pod patronatem Małopolskiego Kuratorium Oświaty oraz Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

 Z gimnazjum w Łabowej pod koniec maja b.r. zostały wysłane do Niepołomic 3 referaty:

"Radioteleskopy" - Przemysław Kowalik  kl. IIIc,

"Astrofotografia amatorska" - Łukasz Świgut kl. IIIc,

"Obserwatorium astronomiczne jako rodzinna pasja " - Rita Kościsz  kl. IIIa,

   Laureatami konkursu zostali Przemysław Kowalik oraz Łukasz Świgut autorzy wyżej wymienionych prac. Finał konkursu odbył się 2 czerwca 2017r podczas Wojewódzkiego Młodzieżowego Seminarium  Astronomiczno -  Astronautycznego w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach.Laureaci  z Łabowej zaprezentowali publicznie swoje referaty, rywalizując o najlepsze miejsca z czterema prelegentami z innych gimnazjów województwa małopolskiego. Należy dodać, że gimnazjaliści z Łabowej byli jedynymi reprezentantami z powiatu nowosądeckiego na finale konkursu.  Poziom seminarium był wysoki, a rywalizacja dosyć duża. Spośród wytypowanych prac Jury przyznało:

I miejsce - Przemysław Kowalik Publiczne Gimnazjum w Łabowej,

II miejsce - Łukasz Świgut Publiczne Gimnazjum w Łabowej,

III miejsce - Angelika Wrzepska Publiczne Gimnazjum w Zaborowie,

IV miejsce - Klara Świątek Gimnazjum nr 1 w Bochni,

V miejsce - Anna Przybycień  Gimnazjum w Stróżówce,

VI miejsce - Gabriela Wenc Gimnazjum w Stróżówce,

Finaliści otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody. Rita Kościsz za swój referat otrzymała dyplom wyróżnienia oraz nagrodę książkową. Oprócz wyżej wymienionych osób na seminarium obecny był również Maciej Cabak z kl. IIb (uczeń szczególnie zainteresowany astronomią) dopingujący kolegów podczas występu. Na seminarium obecni byli również -  mgr Danuta Binko - opiekunka i przygotowująca uczniów do konkursu oraz pan Wojciech Binko (członek PTMA i organizator terenowych, wieczornych zajęć astronomicznych z teleskopem dla uczniów gimnazjum w Łabowej, udzielający cennych wskazówek uczniom do przygotowania referatów). Uczestnicy seminarium mieli również możliwość obserwować Słońce przez teleskop oraz  obejrzeli seans w planetarium. Gratulujemy wysokich wyników i zapraszamy uczniów z Łabowej do udziału w astronomicznych zajęciach terenowych w Łabowej w przyszłym roku szkolnym oraz do wzięcia udziału w XIV edycji omawianego konkursu w Niepołomicach.