Dnia 22 grudnia 2016r. na sali gimnastycznej odbył się szkolny apel, przygotowany przez Samorząd Uczniowski. Przedstawiono wyniki konkursów organizowanych z okazji Świat Bożego Narodzenia. Były to:

Konkurs na Kartkę Świąteczną:

I miejsce - Julia Szczecina IIa, II miejsce - Wojciech Sekuła IIIb, III miejsce - Aleksandra Sarata IIb.

Konkurs na Świąteczny Stroik:

I miejsce - Karolina Kuchnia IIc, II miejsce - Natalia Sekuła IIa, III miejsce - Katarzyna Stach IIb.

Następnie wysłuchano kolęd w wykonaniu reprezentantów klas, którzy zakwalifikowali się do finału: kl.Ia -Anna Kubisz, Angelika Wójtowicz, Gabriela Filarowicz, kl Ib- Karolina Mirek, Julia Malec, IIa - Gabriela Barnach + klarnet, Natalia Sekuła, Julia Szczecina, Maciej Pikuła, IIb - Martyna Sekuła, Katarzyna Stach, Aleksandra Sarata, Michał Gaborek + akordeon, Maciej Cabak + gitara, IIc - Karolina Kuchnia, Anna Izworska, Julia Polańska, Monika Kubisz + gitara, IIIa - Wojciech Totoś, Amelia Król i Martyna Nidecka.

Jury konkursowe w składzie: dyrektor Ryszard Poradowski, p. Urszula Pych, p. Agata Pulka oraz Zuzanna Fugas IIId przyznało miejsce I klasie IIa, II miejsce klasie IIb, a III miejsce zajęła klasa Ia.  Pan Dyrektor wręczył wszystkim wyróżnionym uczniom słodkie upominki. Gratulujemy!!!

Po apelu wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swych klas, gdzie wspólnie zasiedli do wigilijnego stołu, składali sobie życzenia i łamali się opłatkiem.

Również w tym roku odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników ZSG w Łabowej. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: pani Celina Cempa - były Dyrektor ZSG w Łabowej, Wójt Gminy Łabowa pan Marek Janczak, Sekretarz Gminy pan Krzysztof Setlak, Skarbnik Gminy pani Mirosława Nykaza, Kierownik OPS pani Barbara Bogdańska, Lekarz Rodzinny - państwo Edyta i Marcin Mrozowie, Dyrektor GOK w Łabowej pan Jerzy Chronowski, pani Joanna Król, pani Monika Oleksy, pani Malec, pan Marek Stach; byli pracownicy szkoły pani Maria Rodak, pani Elżbieta Hasior, pani Zofia Mołodec, pani Wanda Waśko, pani Renata Jurczak, pan Stanisław Szczechowicz, pan Marek Szura.

                                       Fot. Joanna Złocka