W dniu 10 września odbyło się spotkanie organizacyjne SU w nowy roku szkolnym. Po zapoznaniu się z protokołem z wyborów do SU i zgodnie z regulaminem został wybrany przewodniczący i zarząd Su na rok szkolny 2013/2014. Oto jego skład:
Przewodnicząca – Justyna Drożdż kl.IIId
Zastępca – Tomasz Brotoń kl.IIc
Sekcja porządkowa – Tomasz Brotoń kl.IIc
członkowie: - Dominika Świgut kl.IIb
- Gabriela Dobosz kl.IId
Sekcja organizacyjna – Justyna Drożdż kl.IIId
członkowie: - Klaudia Zaczyk kl.IIId
- Aleksandra Horowska kl.IIId
Sekcja finansowa – Agnieszka Chlebek kl.IIIc
członkowie: - Małgorzata Żywczak kl.IIIc
- Natalia Złocka kl.IIId

OPIEKUN SU – Adam Hejmej