10 listopada na sali gimnastycznej odbył się apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. W obecności pocztu sztandarowego odśpiewane zostały hymny państwowy i szkolny, następnie uczniowie obejrzeli krótki montaż słowno-muzyczny w wykonaniu klasy IIc pod kierownictwem pani Agaty Janusz.

zdjalt

alt

alt

alt