Od 28 do 30 października byli u nas goście z Niemiec, ze szkoły w Unnie. Delegacja składała się z trzech uczniów oraz dyrektora tamtejszego gimnazjum Sandry Pohl i koordynatora wymiany Stefana Knorre. Uczniowie mieszkali u rodzin, a kadra w domu wczasowym pasieki Barć w Kamiannej.


Wspólnie z nami nasi goście odwiedzili Miasteczko Galicyjskie, Krynicę-Zdrój oraz pasiekę księdza Ostacha w Kamiannej, a także    zwiedzali naszą szkołę.  Celem tego spotkania było bliższe poznanie się i zacieśnienie współpracy polsko-niemieckiej.