Plan zajęć dodatkowych w formacie PDF do pobrania.