W środę 12 października odbył się uroczysty apel z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej. Najpierw w obecności sztandaru szkoły i pocztu sztandarowego odśpiewano hymn państwowy i szkolny. Krótki montaż słowno - muzyczny przygotowała klasa IIb pod kierunkiem p. Anny Totoś.