W dniu 14 września 2016 roku odbyło się zebranie członków SK Caritas, na którym wybrano zarząd i przydzielono zadania na rok szkolny 2016/2017.

Zarząd SZKOLNEGO KOŁA CARITAS 

przewodnicząca - Oiwia Kroczek z klasy IIId

zastępca -  Martyna Nidecka z klasy IIIa

skarbnik - Zuzanna Fugas z klasy IIId.

pieka nad gablotą - Rita Kościsz i Katarzyna Zielonka klasa IIIa

prowadzenie kroniki - Magdalena Polańska , Justyna Wójtowicz klasa IIIa. 

Powitano również nowego asystenta kościelnego ks. mgr R. Więcława i zatwierdzono plan pracy na rok szkolny 2016/2017.