Pożegnanie absolwentów klas szóstych  Szkoły Podstawowej oraz klas trzecich naszego Gimnazjum odbyło się 23 czerwca 2016r. Uczniowie klas szóstych i trzecich, ich wychowawcy, grono pedagogiczne, rodzice i zaproszeni goście wzięli udział we Mszy Świętej, którą koncelebrowali Ks. Proboszcz Andrzej Fik i Ks. Katecheta Piotr Kiełbasa. Następnie wszyscy zebrani przeszli na salę gimnastyczną, gdzie odbył się uroczysty apel. Po odśpiewaniu hymnu państwowego oraz hymnów szkolnych, poczet sztandarowy SP, który tworzyli uczniowie klas szóstych, uroczyście przekazał Sztandar Szkoły  swoim młodszym kolegom.
 
Następnie głos zabrali przedstawiciele absolwentów, tj.: ze szkoły podstawowej -Angelika Wójtowicz, a z gimnazjum - Jakub Klimczak, którzy wygłosili mowę pożegnalną w imieniu wszystkich absolwentów. Dalszą część apelu prowadzili: pan Mariusz Ropczyński i pan Piotr Mółka. Zapoznali wszystkich zebranych z najważniejszymi osiągnięciami absolwentów. Następnie pan dyrektor Ryszard Poradowski wręczył wyróżnienia i nagrody wyróżniającym się uczniom. 
 
 
Statuetkę  Św.Franciszka   jako  Najlepszy Absolwent Szkoły Podstawowej otrzymała Anna Kubisz kl.VIa.
Medal Najlepszy Absolwent 2016 z podobizną patrona szkoły i Jego słowami Zwyciężaj siebie!  otrzymały: Joanna Totoś IIIa i Paulina Mołodec IIIb.
 
Szkołę  Podstawową z wyróżnieniem ukończyli z kl.VIa: Karolina Waligóra, Angelika Wójtowicz, Gabriela Filarowicz, Karol Peregrym. Z kl.VIb: Karolina Mirek i Magdalena Radziak.
Uczniowie ze 100% frekwencją to: Wiktoria Smyda VIb i Magdalena Polańska VIb.
 
Gimnazjum z wyróżnieniem ukończyli: Patrycja Zaczyk IIIc, Joanna Totoś IIIa, Paulina Mołodec IIIb, Wiktoria Ormanty IIIb, Gabriela Wontorczyk IIIa, Paulina Rogóż IIIa, Klaudia Kotas IIId, Angelika Jarzębak IIId, Bartłomiej Mirek IIId i Paulina Bołoz IIIa.
 
Gratulujemy!