Regulamin czytelni

Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Łabowej


1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice w godzinach otwarcia biblioteki.

2. Każdy odwiedzający czytelnię powinien wpisać się do zeszytu odwiedzin czytelni.

3. W przypadku braku wolnych miejsc pierwszeństwo mają korzystający z materiałów z księgozbioru podręcznego.

4.Czasopisma należy odłożyć starannie na swoje a książki wypożyczone z księgozbioru podręcznego oddać bibliotekarzowi.

5.Należy zachować ciszę.

6.Książki i czasopisma należy szanować.

7.Czytelnicy mają obowiązek słuchać poleceń bibliotekarza a w przypadku niedostosowania się do obowiązującego regulaminu lub nieodpowiedniego zachowania czytelnik może stracić prawa do korzystania z czytelni (na okres od 1 tygodnia do 1 miesiąca).Regulamin Biblioteki

Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Łabowej 


1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
• wypożyczając je do domu,
• czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma)

3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym jedną lekturę) na okres trzech tygodni oraz podręczniki na cały rok szkolny. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

4. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

5. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej cenie rynkowej pozycji zagubionej (zniszczonej)

6. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.