W dniu 22 kwietnia 2016 odbyło się spotkanie uczniów klas III gimnazjum z przedstawicielami Policji w ramach programu dotyczącego zagrożeń w sieci Internetu.Spotkanie przeprowadzili: Pani aspirant Barbarę Leśniak, Pan nadkomisarz Robert Tomasik i Pan st. posterunkowy Tomasza Gargula. Zajęcia to efekt programu IPA (International Police Association). W Powiecie Nowosądeckim do udziału w programie wytypowane zostały tylko 3 szkoły – w tym łabowskie gimnazjum! Kolejnym wydarzeniem w ramach programu będzie spotkanie przedstawicieli Policji z rodzicami. Podsumowaniem będzie wspólne - czerwcowe spotkanie w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Sączu. Poza przedstawicielami sądeckich szkół (uczniów i nauczycieli) biorących udział w projekcie spotkamy się z policjantami z Austrii, Czech i Słowacji, którzy podobne projekty przeprowadzili w swoich krajach. Będzie czas na rozmowy, dzielenie się uwagami i dyskusje.

dr inż. Ryszard Poradowski