Patronem naszej szkoły jest papież Jan Paweł II.
Informacje o Patronie można znaleźć na stronie WWW naszej szkoły
-Życiorys Papieża

Na rynku wydawniczym jest wiele książek poświęconych Ojcu Świętemu: biografie, leksykony-przewodniki po życiu papieża, opracowania teologiczne, analizy pontyfikatu, wspomnienia, a nawet książeczki dla dzieci. W naszej bibliotece znajdują się następujące pozycje:
Twórczość Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II:
• Dar i Tajemnica: w pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich. Wyd. Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2003. ISBN 83-85903-42-9.
• Dzieła zebrane. T.1: Encykliki. Wyd. M, 2006. ISBN 83-7221-797-1.
• Tryptyk Rzymski: medytacje. Wydaw. Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2003. ISBN 83-88971-44-1.
• Encyklika Fides et ratio Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów Kościoła Katolickiego O relacjach między wiarą a rozume., Wyd. Biblos, [1999]. ISBN 83-86889-74-8.
• Encyklika Redemptor hominis Ojca Świętego Jana Pawła II w której u początku swej papieskiej posługi zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli. Wyd. „Tum”, 1994. ISBN 83-86204-15-X.
• Encyklika Veritatis Splendor Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła. „Tum”, 1998. ISBN 83-86204-50-8.
• List apostolski Dies Domini Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, kapłanów i wiernych o świętowaniu niedzieli. Wyd. „Biblos”,[1998]. ISBN 83-86889-68-3.
• List do Rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Wyd. „Tum”, 1998. ISSBN 83-86204-14-1.
Książki o papieżu:
• Bar D., Koch L., Lehideux G.: Dzieje życia Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Wyd. Biały Kruk, 2006. ISBN 83-60292-28-0.
• Grochowski Grzegorz: O Europie: wybór myśli. Wydaw. Diecezjalne, 2003. ISBN 83-7300-275-8.
• Grochowski Grzegorz: Quiz papieski: co wiesz o Janie Pawle II. Wydawnictwo Diecezjalne, 2005. ISBN 83-7300-464-5.
• Gumiński Zbigniew: Rodzina Szkół im. Jana Pawła I: w pierwszą rocznicę przejścia Jana Pawła II do Domu Ojca. Wyd. Fama, 2006. ISBN 83-922227-0-9.
• Jan Paweł II autorytet w wychowaniu do wartości: scenariusze lekcji wychowawczych: gimnazjum. Wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departamentu Edukacji i Kultury, 2005. 
• Król Teresa: Szukałem Was...: scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II: gimnazjum. Wyd. Rubikon, 2005. ISBN 83-89947-30-7.
• Latasiewicz Marek: Śladami Jana Pawła II: 104 pielgrzymki 1978-2005. Wyd. Albatros, 2005. ISBN 83-922223-1-8.
• Pachuta Leszek: Pielgrzymka `99 Ojca Świętego Jana Pawła II do ojczyzny 05-17.06.199.9 Wydawn. Diecezjalne, 1999. ISBN 88006-22-3
• Piotrowicz Grzegorz: Jan Paweł II 1920 – 2005: pielgrzym w ojczyźnie. Wyd. SMS, 2005. ISBN 83-88520-37-7.
• Polak Grzegorz: Kronika: 25 lat pontyfikatu: Jan Paweł II. Wydawnictwo M, 2003. ISBN 83-7221-812-9.
• Polak Grzegorz Ojciec wśród nas: Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski: [1979-2002] Wyd. Edipresse Polska, 2002 ISBN 83-7168-684-6
• Poller Tomasz Bóg człowiek natura: Problematyka ekologiczna w nauczaniiu Jana Pawła II Wyd. Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk: Zakopane: Tatrzański Park Narodowy,2001 ISBN 83-85444-82-3
• Poniewierski Janusz, Kwiatki Jana Pawła II Wyd. Znak, 2002 ISBN 83-240-0213-8
• Poniewierski Janusz, Szukałem was...: teatralia: scenariusze nagrodzone w Małopolskim konkursie Moje spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II Wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departamentu Edukacji i Kultury, 2005
• O`Connor Garry Ojciec wszystkich: życie Jana Pawła II Wyd. Dom Wydawniczy Rebis, 2005 ISBN 83-7301-733-X
• Testament, Fogra Oficyna Wydawnicza,2005 ISBN 83-85719-88-1
• Weigel George, Świadek nadziei: biografia papieża Jana Pawła II Wyd. Znak, 2005 ISBN 83-520-0562-5
• Wielka Encyklopedia Jana Pawła II t. 1,14,15,20 Wydaw. Edipresse Polska, [2003] ISBN 83-89571-00-5;83-89571-13-7; 83-89571-25-0; 83-89571-30-7
• Zuchniewicz Paweł, Jan Paweł II Pielgrzym i Pasterz, Wyd. Podsiedlik-Raniowski i spółka, 2002 ISBN 83-7341-075-9
• Jan Paweł II: Kolekcja cz. 1 Wydaw. Edipresse Polska, [2000] ISBN 83-88-772-00-7
• Jan Paweł II: Kolekcja cz. 2 Wydaw. Edipresse Polska, [2000] ISBN 83-88-772-00-7
• Jan Paweł II: Kolekcja: Księga świętych Wydaw. Edipresse Polska, [2000]